Högsta domstolen har nio ledamöter som tillsätts på livstid. Arbetsåret inleds i början av oktober och avslutas i slutet av juni påföljande år. US Supreme Court är både högsta rättsinstans och författningsdomstol. Utslagen är prejudicerande – fram till dess att kongressen eventuellt stiftar en ny lag.

Flera tusen framställningar görs varje år till HD, men domstolen tar bara upp ett 100-tal mål. Några få rör mycket kontroversiella ämnen, oftast abort, kvotering, dödsstraffet, privat egendom, häktning.

Den nuvarande chefsdomaren heter John Roberts.