Född 1950, USA:s försvarsminister, tidigare general i den amerikanska marinen.

James Mattis är född och uppvuxen i Pullman, Washington. Han har utöver sin militära utbildning även en kandidatexamen i historia från Central Washington University. Mattis är politiskt oberoende (independent). Han är välmeriterad militärt och har erhållit flera utmärkelser för sina insatser i olika krig. Mattis är ogift och har inga barn.

Som general i den amerikanska marinkåren har Mattis varit ansvarig för en rad olika militära operationer i exempelvis Irak, Nordafrika och Centralasien. Han har också varit befälhavare över en lång rad amerikanska förband runt om i världen. Under Irakkriget var han en av de högsta beslutsfattarna. Han spelade en central roll i anfallet mot Fallujah 2004. Under USA:s krig i Irak beordrade han även bland annat ett militärt anfall i närheten av den syriska gränsen som man trodde var ett fästa för terrorister men som visade sig vara en bröllopsfest. Anfallet har fått namnet ”Mukaradeeb wedding party massacre” och gjorde Mattis ökänd då han uttalade sig cyniskt om irakiska människors levnadsstil. 42 civila människor miste livet.

Mattis går under öknamnet ”Mad Dog Mattis” eftersom han uppfattats som en tuff och skoningslös militär och han har gjort sig ökänd för sina uttalanden då han bland annat sagt att det är roligt att skjuta vissa människor. Å andra sidan är han beläst och respekterad av många inom försvarsmakten.

Politiskt stödjer Mattis en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina och har sagt att han anser att den israeliska bosättningspolitiken inte är hållbar och också äventyrar USA:s säkerhetsintressen. En fråga där han står i kontrast till president Trump och flertalet i hans kabinett. Han har även uttalat sig kritiskt mot utvecklingen i Ryssland och vad han ser som försök till rysk expansion i Syrien, Ukraina och Baltikum. Mattis är emellertid, precis som övriga i Trumps kabinett emot Iranavtalet och pekar ut Iran som den stat som främst hotar stabiliteten i Mellanöstern.