Foto: Magnus Karlsson

Frågor till Frida Stranne

Frida Stranne är doktor i freds- och utvecklingsforskning och lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Hon har undervisat i många år i internationella relationer och internationell politik med särskilt fokus på amerikansk in- och utrikespolitik. Hon är sedan hösten 2015 knuten till Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet som gästforskare och gästlärare.

Frida Stranne var gästforskare vid American University i Washington DC 2013–2014 och följde då den politiska aktiviteten i Washington på nära håll och genomförde en lång rad intervjuer med olika nyckelpersoner.

Under 2012 års presidentval var Frida Stranne en del av Svenska Dagbladets expertpanel och hon har därefter regelbundet skrivit debattartiklar och medverkat i tv, radio och tidningar där hon kommenterar frågor som rör amerikansk politik. Frida Stranne har även författat artiklar och medverkat i flera böcker inom området.

Vad förväntar du dig av Trumpadministrationen?

Jag ser framför mig kaotiska år med flera politiska skandaler eftersom många av Trumps ministrar och rådgivare helt saknar politisk erfarenhet och även har flera olika intressen som riskerar att styra dem. Jag tror att administrationens oerfarenhet även kommer att skapa turbulens i kongressen. Trots att den nu styrs av en republikansk majoritet så kommer senatorerna och kongressledamöterna där inte att veta vad de kan vänta sig av Trump från en dag till en annan och han känner inte alls till politikens spelregler.  Republikaner jag talat med i DC förväntar sig att det kommer att bli mycket kalabalik runt Trump som försvårar arbetet för alla. Valet av Mike Pence uppfattas däremot innebära att han får en person vid sin sida som har till uppgift att hantera kongressen och som nog också kommer att använda den rollen till att då och då förvarna denna om vad som är på gång så att de kan bemöta det på ett genomtänkt och balanserat sätt. En hel del förväntas också ske via Twitter och det kommer att vända upp och ner på mycket.

Det verkar även som att det kommer att bli en mycket problematisk utveckling mellan Trump och medierna i USA vilket är mycket allvarligt då samspelet dem emellan är en viktig del i en fungerande demokrati. Att medierna även granskar makten är en central del av detta men Trump har visat prov på att han inte klarar av att hantera kritik utan reagerar med att gå till attack. Hur det utvecklas kommer jag att följa med spänning.

Vilka är Trumps största utmaningar och möjligheter?

Trumps största utmaningar är att ena både den djupt splittrade amerikanska befolkningen och det egna partiet. Väldigt lite av hans agerande såhär långt tyder däremot på någon förmåga eller vilja att göra just detta. Trump gick till val på att låta makten återgå till ”folket” och att Washington hade misskött sig för länge. Och det finns ett utbrett missnöje bland många amerikaner om att den politiska eliten inte jobbar för den ”vanlige amerikanens” bästa. Trump verkar ha tagit det som en intäkt för att allt är bra bara han river upp och ner på maktstrukturerna i DC och att människor kommer att älska honom för detta. Men det krävs långt mycket mer för att ena amerikanerna. Många människor är därtill trötta på vad de upplever som tomma ord och vill nu se riktig förändring. Kan Trump få igenom stora infrastruktursatningar och skapa nya (och välbetalda) arbeten åt människor så kommer han däremot möjligen ganska snart få fler och fler med sig.

Hur uppfattar du Trumps kabinett och vilken politik man kommer att föra?

Den kommer att föra USA i en mycket tydlig konservativ riktning. Flera av ministrarna är emot abort, mot homosexuellas rättigheter att gifta sig och företräder en mer traditionella syn på familjen. Några av dem går så långt som till att hävda att homosexualitet är något man kan träna bort (bota) och några är emot abort även vid våldtäkt och incest. Många jag pratat med i USA hoppas eller bävar för att tillsättningen av ny domare till högsta domstolen ska möjliggöra att riva upp Roe vs Wade som är en abortlagstiftning som gällt sedan 1973. Många homosexuella är också oroliga för att deras rättigheter ska inskränkas. Något av det mest problematiska är att nästan ingen av ministrarna tror på att klimatförändringarna beror på mänskligt agerande utan har i flera fall drivit en kamp mot klimatåtgärder och menat att det är ett mediepåfund. Då vi troligen inte har råd att vänta med omfattande insatser på miljöområdet är det mycket allvarligt att vi nu får en regering i världens mest utsläppsrika land som vill dra sig ur klimatavtal och minska pengar till klimatarbetet. Man vill sänka skatterna vilket man sannolikt kommer att göra liksom man redan har påbörjat att avveckla Obamacare (Obamas sjukvårdsreform) vilket troligen kommer att fullföljas om än det är mycket komplicerat att få något annat på plats som ersätter denna.

Vad är det viktigaste som Trump har att göra?

Förutom att ena landet som är djupt splittrat så behöver han också hålla ihop sitt eget kabinett som sinsemellan har olika syn på flera frågor. Men han behöver också låta dem få arbeta i någorlunda lugn och ro och ge dem tydliga besked om vad han vill att de ska uppnå. Hittills har han betett sig nyckfullt och oberäkneligt vilket gör det svårt för personer som jobbar runt honom.  Han har ofta varit väldigt motsägelsefull och ändrat ståndpunkter vilket blir mycket svårt för hans ministrar att hantera om det skulle fortsätta så. Washington är ett enormt maskineri som det krävs ett visst ledarskap för att hantera som inte liknar affärsvärlden

Vad är viktigast att hålla utkik efter under första året som nytillträdd presidentadministration?

I vanliga fall är det första månaderna och året det viktigaste för en president. Då sätter han tonen för vad han tänker göra och för sin stil som president, men han genomför även en rad saker ganska snart efter installationen för att visa på handlingskraft. Lite beroende på majoritetsförhållandet i kongressen blir det olika mycket gjort. Trump har inlett med flera mycket kontroversiella åtgärder och han har visat att han tänker göra politik av sina vallöften och jag tror därför att vi fortsatt under året kommer att få se flera beslut som ytterligare kommer att splittra amerikanska folket och också skapa turbulens i kongressen. Jag är mycket intresserad av hur han kommer att agera gällande Iranavtalet, USA:s ambassad i Israel och rörande handelsavtal med länder i Stillahavsregionen och vad det kommer få för konsekvenser för konfliktdynamiken i de olika områdena.

Vilka sakfrågor tror du att republikanerna kommer att driva i kongressen och hur kommer man att lyckas?

Man kommer att på alla sätt driva på för en starkt konservativ förändring i så gott som alla sakfrågor och det är utifrån att man ser en möjlighet att nu få igenom mycket av det man länge uppfattat gå i fel riktning som gör att jag tror att Trump minimerar risken för att ställas inför riksrätt även om han gör saker som väcker stark kritik. Republikanerna i kongressen är till stora delar väldigt konservativa (finns få moderata krafter) och de ser nu en ypperlig chans att förändra USA i påtagligt konservativ riktning och hittills har Trumps beslut i flera delar gynnat deras intressen.

Hur kom det sig att du blev intresserad av amerikansk politik?

När jag skulle påbörja mina doktorandstudier hade George W. Bush precis beslutat sig för att förklara krig mot Irak och reaktionerna mot honom och hans administration blev snart väldigt hårda. Jag var själv djupt kritisk till beslutet att invadera Irak 2003 och såg framför mig hur det skulle söndra en mycket komplex och explosiv region (resultatet tycker jag att vi ser nu).

Jag blev intresserad av vad som låg bakom att starta ett krig mot ett land som inte hade några bevisade kopplingar till terrorattackerna. Hela maskineriet runt omkring, hur man talade och vilseledde gjorde mig både upprörd och nyfiken på vad som verkligen motiverade och drev på hur man valde att utforma kriget mot terrorismen.

Vilken delstat eller stad besöker du helst när du är i USA?

Jag har tillbringat mest tid i Washington DC och inte besökt mer än kanske ungefär 15 delstater, så jag har mycket kvar att se och då står Colorado överst på min ”bucket list”. Det spännande och fina med USA är hur stora variationer det är mellan olika delar av landet och därför är det svårt att peka ut någon enskild del. Men det som har förvånat mig mest är hur ofantligt vackert Virginias landsbygd är med sina vin- och fruktodlingar och små fina städer. Grand Canyon är däremot den mäktigaste upplevelsen av alla, Las Vegas den mest bisarra och Boston en av de trevligaste städerna.

Vilka är dina mest intressanta och berikande möten med människor i USA?

Jag har haft förmånen att introduceras för och träffa många i DC som jobbar eller har jobbat i kongressen, CIA och olika presidentadministrationer. Detta tack vare en kollegas vän som har jobbat både i Reaganadministrationen och varit ”Chief of Staff” i Representanthusets utrikesutskott. Jag har också på några osannolika sätt, när jag bodde i DC, kommit i kontakt med en rad högintressanta personer som finns på viktiga poster i Washington.

Alla möten med personer som jobbar på strategiska positioner i DC har bidragit till kunskaper jag aldrig hade kunnat få genom att läsa i böcker eller gräva i dokumentarkiv. Jag hade även förmånen under mitt år som gästforskare vid American University att lära känna två tidigare rådgivare åt George W. Bush, varav en satt i hans säkerhetsråd, och som jag har kunnat prata med om vad som egentligen hände runt den 11 september 2001 och framåt. Det har varit ovärderligt, om än väldigt svårt att göra något av.

Men kanske har jag lärt mig allra mest om det amerikanska samhället genom att i ändlösa timmar stå vid olika minnesmonument i Washington DC och prata med ”vanliga” amerikaner från hela landet om hur de ser på USA:s roll i världen.