kongressen

Bloggen amerikaanalys.se skapades av Frida Stranne i samband med presidentvalet 2012 men sedan hösten 2015 skriver även Uppsalaprofessorerna Dag Blanck och Erik Åsard samt Washingtonbaserade författaren och journalisten Karin Henriksson på bloggen. Målet är att erbjuda USA-intresserade en bredd av perspektiv på amerikansk politik. Ibland gästas bloggen av tillfälliga gästbloggare. Alla som bidrar till bloggen har på olika sätt följt amerikansk politik under många decennier. Sedan hösten 2019 görs även en podcast med samma namn som kommer ut varannan vecka.

Huvudsyftet är att nå ut med forskningsförankrad kunskap också utanför akademin och till de ställen där mycket av samtalen om USA faktiskt pågår. Vi vill bidra till en mångfacetterad analys av hur vi kan förstå utvecklingen i USA, liksom hur detta påverkar omvärlden. Frågorna om USA är komplexa, liksom svaren är komplicerade. Med tanke på de konsekvenser den politiska utvecklingen i USA kan få i omvärlden uppfattar vi att det är väsentligt att vi låter en informerad och historiskt grundad analys av politiken finnas med i samhällsdebatten. Många personer med stor erfarenhet från USA bidrar till detta på olika sätt idag, men i det nya snabbrörliga medielandskapet får inte alla frågor plats eller möjlighet att förklaras på djupet. Vår förhoppning är att Amerikaanalys ska erbjuda intresserade lite mer och lite annorlunda information och analyser av amerikansk politik och samhällsutveckling.