kongressen

Bloggen amerikaanalys.se skapades av Frida Stranne i samband med presidentvalet 2012. Hösten 2015 tog hon initiativ till att utveckla plattformen genom att knyta ytterligare skribenter till bloggen med målet att erbjuda USA-intresserade en bredd av perspektiv på amerikansk politik. I det nya formatet bloggar hon nu tillsammans med Dag Blanck, Karin Henriksson och Erik Åsard. Dessutom finns en rad andra meriterade USA-kännare, från både forskning och media med som gästskribenter. Alla som bidrar till bloggen har på olika sätt följt amerikansk politik under många decennier.

Huvudsyftet är att nå ut med forskningsförankrad kunskap också utanför akademin och till de ställen där mycket av samtalen om USA faktiskt pågår. Vi vill bidra till en mångfacetterad analys av hur vi kan förstå utvecklingen i USA, liksom hur detta påverkar omvärlden. Frågorna om USA är komplexa, liksom svaren är komplicerade. Med tanke på de konsekvenser den politiska utvecklingen i USA kan få i omvärlden uppfattar vi att det är väsentligt att vi låter en informerad och historiskt grundad analys av politiken finnas med i samhällsdebatten. Många personer med stor erfarenhet från USA bidrar till detta på olika sätt idag, men i det nya medielandskapet får inte alla frågor plats. Vårt mål är att vår blogg ska erbjuda intresserade plats för lite annorlunda ämnen och analyser av amerikansk politik och samhällsutveckling.

Här kommer ni hitta både kortare ”spaningar” från USA liksom längre inlägg med syfte att även förklara bakgrunder till olika frågor och fenomen. Under de olika flikarna hittar ni bl.a. fakta om det politiska systemet i USA och lästips.

Vi hoppas att du som läsare ska finna nöje i att följa oss i den turbulenta tid som råder.