nathalie-beserNathalie Besèr är journalist och Mellanösternexpert, med fokus på bland annat Israel–Palestina-konflikten, inbördeskriget i Syrien och det muslimska brödraskapet i Egypten. Har de tre senaste åren varit reporter och redaktör på TT. Dessförinnan rådgivare och producent på Utrikespolitiska Institutet. Har även mångårig erfarenhet som reporter och utrikeskorrespondent på Sveriges Radio och Dagens Nyheter. Grundare av bloggen Middle East Observer.

 

ulf-jonas-bjork-220x220Ulf Jonas Björk är professor och chair vid Department of Journalism and Public Relations på Indiana University-Indianapolis. Undervisar i amerikansk journalistikhistoria och mediejuridik och forskar kring och har publicerat ett flertal artiklar och bokkapitel om USA:s invandrarpress och amerikanska mediers närvaro i Sverige.  Fulbright-professor vid Svenska institutet för nordamerikastudier i Uppsala 2011–2012.

 

susan-hegemanSusan Hegeman är professor i engelska vid University of Florida i Gainesville, Florida. Undervisar och forskar i ”American studies”, med särskilt intresse för bland annat ursprungs­befolkningars ställning. Har publicerat tre böcker och ett flertal artiklar och är dessutom fackligt aktivt inom United Faculty of Florida, en fackförening för universitetsanställda i Florida. Fulbright-professor vid Svenska institutet för nordamerikastudier i Uppsala 2012–2013.

 

Lars Trägårdh är historiker och har sedan 1970 mest varit bosatt i USA.  Doktorerade 1993 i historia vid UC Berkeley och har varit historieprofessor vid Barnard College, Columbia University där han undervisade och forskade om modern svensk och tysk historia. Med Henrik Berggren skrev han boken Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige (Norstedts 2006). Bor sedan 2009  återigen i Sverige och är knuten till Ersta Sköndal högskola. Ledamot i Reinfeldtregeringens Framtidskommission mellan 2011 och 2013. Medverkar flitigt i den offentliga debatten i Sverige,  framför allt via artiklar i svenska tidningar och tidskrifter där han skriver om den intellektuella och politiska debatten i USA och Sverige.

 

steven-schierSteven Schier är Dorothy H. and Edward C. Congdon Professor of Political Science vid Carleton College i Northfield, Minnesota. Undervisar och forskar om amerikansk politik, kongressen och president­ämbetet och har skrivit ett dussin böcker och ett stort antal artiklar. Kommenterar och analyserar ofta amerikansk politik i olika amerikanska medier, bland annat Washington Post, New York Times och Minnesota Public Radio. Fulbright-professor vid Svenska institutet för nordamerikastudier i Uppsala 2013–2014.

 

Stefan de Vylder är nationalekonom och författare till en rad artiklar och böcker som även uppmärksammats internationellt. Han har tidigare bland annat arbetat på Sida och som docent i utvecklingsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Sedan många år verksam som fristående forskare, författare och konsult. På senare tid har Stefan bland annat arbetat med internationell ekonomi, finanskriser och handels- och globaliseringsfrågor. Aktuell med boken Innan jag flyttar in på hemmet och måste kasta alla mina gamla papper (Themis Förlag 2017). Webbsida: www.stefandevylder.com