Officiella bilden av Joe Bidens kabinett. Som synes tar man coronarestriktionerna på allvar.

WASHINGTON För första gången i USA:s historia ”ser kabinettet ut som Amerika”, enligt president Joe Biden som har utnämnt ett stort antal minoritetsrepresentanter. Förste svarte försvarsministern, första kvinnliga finansministern, första Native American-ministern, första öppet homosexuelle ministern m.fl.

I ”tävlingen” med tidigare presidenter får Biden gott betyg. Samtliga kandidater till ministerposterna i de 15 departementen godkändes och det hade inte skett sedan Ronald Reagan tillträdde för 30 år sedan. En kandidat till en av de övriga posterna tvingades dra tillbaka sitt namn men i övrigt har det gått ganska gnisselfritt.

Nu följer ett mestadels instrumentellt inlägg, om hur man hittar information om Joe Bidens regering.

Det officiella porträttgalleriet av samtliga med kabinettstatus finns på Vita husets hemsida, här.

Bakgrund om respektive minister och de övriga tjänstemännen går att hitta på många ställen, t.ex. på Los Angeles Times hemsida, här. Och en genomgång som visar att Bidens kandidater i genomsnitt fick större stöd från senatorer ur båda partierna än Donald Trumps, finns här.

Vid det första regelrätta sammanträdet – förhållandevis få sådana hålls – gav Biden fem fackministrar order om att delta aktivt i utarbetandet av infrastrukturplanen och manade dessutom alla att se till att hans Buy America-löfte följs. Om detta kan anmärkas att presidenter under lång tid koncentrerat makten till Vita huset och att det återstår att se om Biden verkligen är villigare att delegera.

Totalt ingår 25 personer i kabinettet, inklusive vicepresident Kamala Harris och stabschefen Ron Klain. Tio är kvinnor, däribland chefen för underrättelsetjänsterna Avril Haines och ekonomirådgivaren Cecilia Rouse.

Det viktiga OMB, Office of Management and Budget, har än så länge bara en tillförordnad chef efter den omstridda Neera Tandens avhopp (hon föll på ett stort antal giftiga tweetar, många riktade mot kongressrepublikaner) . Biden har uppenbarligen ännu inte bestämt sig för att formellt föreslå Shalanda Young till posten. Biden har också upphöjt posten som vetenskapsrådgivare i Office of Science and Technology Policy till kabinettstatus men den tilltänkte Eric Lander har ännu inte godkänts av senaten.

Mest på sitt bord just nu torde utrikesminister Antony Blinken ha, med aggressiva drag från både Ryssland och Kina (mer konkret, Ukraina och Taiwan). Försvarsminister Lloyd Austin blir den som ska iscensättta uttåget ur Afghanistan. Biden satte tidpunkten till den 11 september, tjugo år efter terrorattentaten 2001.

Biden lovade fortsatt diplomatiskt stöd till landet men uttryckte sig i övrigt klart:

“We cannot continue the cycle of extending or expanding our military presence in Afghanistan hoping to create the ideal conditions for our withdrawal, expecting a different result.

 I am now the fourth American president to preside over an American troop presence in Afghanistan. Two Republicans. Two Democrats.

I will not pass this responsibility to a fifth.

It is time to end America’s longest war. It is time for American troops to come home.”

                                               KARIN HENRIKSSON

Dela denna bloggpost