Det kan bli en del glimtar i medierna av samtliga bloggare den närmaste tiden inför och efter maktskiftet den 20 januari.

I den mån man kan säga något gott om coronaviruset skulle det möjligen vara att eventarrangörer anstränger sig för att nå ut på nya sätt. Erik Åsard och Karin Henriksson kommer att delta i två olika webinarier i regi av Arena Idé, den 21 respektive 25 januari. Och Dag Blanck leder ett samtal på SINAS i Uppsala med rubriken The American Dilemma 2020: Nine Lessons for Healthy Democracies, 19 januari.

Läs mer genom att klicka nedan.

TRUMP OCH HOTET MOT DEMOKRATIN

21 januari, kl. 15 (sänds på Facebook, med möjlighet att kolla senare)

Vilka följder får Trumps och republikanernas attacker mot valprocessen och till sist också försök till statskupp? Kan den amerikanska demokratin restaureras? Och vad betyder det för omvärlden? Ger det näring åt dem som redan misstänkliggör och föraktar den demokratiska processen och ifrågasätter de fria medierna? Eller kan det bli en vändpunkt?

Erik Åsard, f.d. föreståndare för Svenska institutet för nordamerikastudier, professor
Sofia Näsström, professor statsvetenskap
Sverker Gustavsson, professor statsvetenskap

Samtalsledare Carl Tham

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

USA:S UTRIKESPOLITIK MED JOE BIDEN SOM PRESIDENT

Den 25 januari, kl. 18.00 (sänds på Facebook, med möjlighet att kolla senare)

Joe Biden installerades 20 januari som USA:s 46:e president. Till vice president har Kamala Harris utsetts, den första kvinnan i historien på den posten. Det innebär att en omtumlande fyraårig period med republikanen Donald Trump som president kommit till en ände.

Trumps presidenttid med en särpräglad uttolkning av parollen America first har starkt polariserat opinionen i USA.

Joe Bidens ambition är att söka bli hela USA:s president. Omvalet till senaten i Georgia den 5 januari gick hans och demokraternas väg. Det innebär att partiet under kommande valperiod innehar majoriteten i kongressens bägge kamrar, varav i senaten med vicepresidentens utslagsröst. Detta bör underlätta för Biden att få igenom sin inrikespolitiska agenda, med bland annat en sjukvårdsreform som pandemikrisen – USA värst i världen – tydliggjort behovet av.

Inom utrikes- och säkerhetspolitiken är presidentens befogenheter störst att välja politik. Joe Biden bedöms eftersträva USA:s återgång till ökat internationellt samarbete samt respekt för ingångna avtal och internationella organisationer. Han har utlovat att USA ska återansluta sig till Parisavtalet om klimatet och som medlem i Världshälsoorganisationen, WHO. Samarbetet inom Nato och med Europa väntas uppgraderas. Mellanösternpolitiken torde också undergå vissa förändringar, såsom försök att normalisera relationen till Iran. På handelsområdet har demokraterna av tradition stått för begränsningar i frihandelspolitiken.

På det globala planet lär maktkampen om det globala ledarkapet med Kina fortsätta. På de flesta håll i världen välkomnas presidentskiftet i Vita huset.

Medverkande:

Karin Henriksson, journalist som bevakar USA i Washington och är författare till flera böcker om USA

Leif Pagrotsky, tidigare statsråd och tidigare svensk generalkonsul i New York

Pierre Schori, tidigare statsråd och svensk FN-ambassadör

Erkki Tuomioja, riksdagsledamot och tidigare Finlands utrikesminister

Samtalsledare: Håkan Bengtsson, vd Arenagruppen

Öppningsord: Gunnar Lassinantti, ABF Stockholm.

Arrangörer: ABF Stockholm och Arena Idé

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

The American Dilemma 2020: Nine Lessons for Healthy Democracies

Den 19 januari, kl. 18.15 – 20.00

The Trump presidency exposed and amplified a number of long-developing problems in the United States. This talk explores historic threats to nine key elements of liberal democracy.

Event held on Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62604710426

Speaker: Lance Bennett, Ruddick C. Lawrence Professor of Communication and Political Science and Founding Director of the Center for Communication and Civic Engagement, University of Washington, Seattle and doctor honoris causa, Uppsala University.

Chair: Dag Blanck, Professor of North American Studies and Director of the Swedish Institute for North American Studies, Uppsala University.

Dela denna bloggpost