Det utkommer ju ständigt nya böcker om det amerikanska samhället – och nu växer traven ytterligare med två nya titlar av bloggens Karin Henriksson och Erik Åsard.

De skiljer sig åt rätt rejält. Karin Henriksson tar paus från mer seriösa ämnen i sin bok Bevingade ord från USA som är just en samling amerikanska uttryck av olika slag, inte minst från politiken och juridiken. Erik Åsard skildrar människorna, miljöerna och sakfrågorna som bidrog till att Donald Trump valdes till president i sin bok med den talande titeln Med lögnen som vapen.

Kan du kommentera mera, Erik:

-Jag ville göra Trumps lögner till ett huvudtema, eftersom det är ett av hans dominerande karaktärsdrag. Många tidigare presidenter har farit med osanning eller försökt dölja misstag och skandaler, men omfattningen av Trumps lögner är unik. Genom att han ständigt ljuger – ett drygt dussintal gånger per dag enligt faktakontrollanterna – tvingar han också medarbetarna att ljuga. Deras uppgift är ju att försvara honom i vått och torrt, och om de inte gör det och vidarebefordrar hans lögner får de avgå. Han leder därmed ett slags lögnens administration, vars retorik och praktik får förödande effekter på hela samhällsklimatet.

Ett annat tema i boken är krisen för den amerikanska drömmen, idén om att alla medborgare kan få det bättre om de bara jobbar och anstränger sig. Drömmen lever ännu som ett ideal bland många amerikaner, men Trumperans praktiska politik och coronapandemin ställer hela tanken inför den svåraste utmaningen på årtionden.

o

Och, Karin, kan du också kommentera mera:

-Jag har ju levt i en tvåspråkig tillvaro ganska länge och ibland brottats med översättningar av uttryck i valrapporteringen – till exempel front runner.

Nu har jag valt ut bevingade ord, idiom och sentenser som förekommer ofta i både medier och i dagligt tal, med bakgrund och översättningar, samt en lista med vanliga ord på jiddisch och latin man bör kunna för att förstå det amerikanska samhället. Mycket är förstås hämtat från politikens och maktspelets värld, allt från All politics is local till Throw somebody under the bus, dog whistles, second bananas och att weaponize något för att mosa motståndare. Men också från idrotten, och då i synnerhet basebollfilosofen Yogi Berra med ett oräkneligt antal uttryck som många kan citera, ta bara It ain’t over ’till it’s over.

För många år sedan hörde jag George H. W. Bush argt påpeka att något var beyond the pale, nu vet jag vad det betyder och varifrån det kommer. Likaså att the buck som ligger på presidentens bord och som han måste ta ansvar för inte är en dollar.

Jag tycker att det är olyckligt så många av de här uttrycken importeras när det ofta finns lika kärnfulla saker att säga på svenska. Fast ”underbus” (numera också ett verb) blev mer förståeligt när en svensk konstaterade att någon kastades framför bussen.

o

Erik Åsards och Martin Gelins gemensamma bok Hotet mot demokratin kom nyligen ut i pocket med ett efterord 2020. Karin Henrikssons förra bok, USA:s alla presidenter, fungerar också som en förberedelse inför presidentvalet, med skildringarna av föregångarna till Trump och det samhällsklimat de levde i och besluten de fattade.

o

I somras utkom bloggens och poddens Frida Stranne med Supermakten – Vad varje svensk bör veta om USA tillsammans med DN-journalisten och förra USA-korrespondenten Sanna Torén Björling. De samtalade om sin bok i detta poddavsnitt.

Dela denna bloggpost