WASHINGTON Nästa vecka. Nu är det klart när nästa fas av riksrättsprocessen mot Donald Trump inleds. Talmannen i representanthuset Nancy Pelosi meddelade just att hon överlämnar åtalet mot president Donald Trump till senaten då.

Stafettpinnen går därmed över av den andre huvudpersonen i kongressen, republikanske senatsledaren Mitch McConnell.

Dags att ta en titt igen på dokumenten, tänkte vi här på bloggen.

Först och främst gäller det rapporten som sammanställdes av demokraterna i representanthusets underrättelseutskott och som publicerades den 2 december.

I inledningen konstateras:

”The impeachment inquiry into Donald J. Trump, the 45th President of the United States, uncovered a months-long effort by President Trump to use the powers of his office to solicit foreign interference on his behalf in the 2020 election.”

https://intelligence.house.gov/report/

o

Republikanerna hade då redan lagt fram en motrapport där de anklagade demokraterna för att försöka omintetgöra valresultatet 2016:

”Now, less than a year before the next presidential election, 231 House Democrats in Washington, D.C., are trying to undo the will of the American people.”

https://republicans-intelligence.house.gov/uploadedfiles/2019-12-02-report-of-evidence-in-the-democrats-impeachment-inquiry-in-the-house-of-representatives.pdf

o

Efter en ny omgång vittnesförhör (med fortsatt vägran från Trump att tillåta medarbetare att infinna sig) röstade representanthuset den 18 december. Det slutade med en majoritet för två åtalspunkter – en om maktmissbruk (230-197), en om trots mot kongressen (229-198).

https://judiciary.house.gov/sites/democrats.judiciary.house.gov/files/documents/articles%20of%20impeachment.pdf

o

Donald Trump skickade omgående över ett ursinnigt brev till Nancy Pelosi där han istället anklagade demokraterna för maktmissbruk. Ordvalet tyder på att Trump själv dikterat innehållet, utan större inblandning av juristerna i staben.

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/12/Letter-from-President-Trump-final.pdf

o

Detta var tredje gången i den amerikanska historien som en president åtalades i en riksrättsprocess, ”impeachment”. I författningen fastslås att representanthuset bestämmer gången för själva utredningen, medan det är senaten som ska fungera som jury. Texten på svenska:

”Representanthuset… skall ensamt ha riksrättsmakten.”

”Senaten skall ensam ha makten att pröva alla riksrättsfall. När de församlats i detta syfte skall de ha svurit ed eller försäkran. När Presidenten i Förenta staterna prövas, skall chefsdomaren sitta ordförande: Och ingen person skall fällas utan bifall av två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.

Straff i riksrättsfall skall inte utsträckas till mer än avlägsnande från ämbetet, och diskvalificering för att hålla eller åtnjuta något ärofyllt, förtroendefullt eller lönsamt ämbete under Förenta staterna.”

(Ur min översättning, Vi folket…, utgiven på förlaget 33sidor)

De två tidigare gångerna, 1868 respektive 1999, friade senaten presidenterna, först Andrew Johnson sedan Bill Clinton. Författaren Brenda Wineapple kan sägas ha haft tur med tajmingen när hon gav ut sin bok om riksrätten mot Johnson, The Impeachers. Den fick strålande recensioner för den livfulla skildringen av detta drama.

o

En del författningsexperter har uppmanat Pelosi att låta det stanna vid åtalspunkterna eftersom McConnell antytt att utgången i senaten är given med tanke på den republikanska majoriteten, 53-47. I så fall skulle – de skamliga – åtalspunkterna stå kvar i historieböckerna utan friande dom.

Som mest spekuleras det i något eller några republikanska avhopp men långt ifrån det tjugotal som skulle krävas för att avsätta Trump.

Några steg återstår innan rättegången i senaten kan inledas. Representanthuset måste utse vilka ledamöter som ska fungera som åklagare, s.k. managers, och nu står det klart att den omröstningen kommer att ske någon gång i veckan som kommer. McConnell har uppgett att han tänker följa rutinerna för processen mot Bill Clinton men ställde sig också bakom ett förslag om att alltsammans bordläggs ifall åtalet inte anlänt ett visst datum. Det kan också bli fråga om fler vittnen, t.ex. förre säkerhetsrådgivaren John Bolton som torde ha insikt om Trumps samtal med Ukrainas president, beskyllningarna mot far och son Biden samt fördröjningen av utbetalningen av militärt bistånd till Ukraina.

Donald Trump återkommer ofta till samma argument; att han inte gjort något fel, att en så framgångsrik president inte borde kunna ställas inför riksrätt, att utskottsordföranden Adam Schiff är korrupt, att risken är överhängande för att alla presidenter kommer att bli ”impeached” i framtiden, att demokraterna är pinsamt medvetna om att de inte kan besegra honom på annat sätt…

Mer bakgrund, från representanthusets historiker, här. Och här en samling dramatiska bilder den dag som omröstningen ägde rum.

                                                                  KARIN HENRIKSSON

Dela denna bloggpost