WASHINGTON Amerikanska presidenter förses med nummer, från 1, George Washington, till 45, Donald Trump. Men egentligen är de bara 44 eftersom Grover Cleveland satt två icke-sammanhängande perioder och har nummer 22 och 24.

Detta är ett litet men viktigt faktum som den som sätter igång att skriva en bok om alla presidenter upptäcker. Andra är att den president som satt kortast tid var William Henry Harrison med bara 31 dagar i Vita huset, att fyra presidenter har mördats, att två ställts inför riksrätt och att en tvingades avgå.

Undertecknad utkom just med boken USA:s alla presidenter. Tanken är att beskriva amerikansk historia utifrån presidenternas perspektiv, men också att ge läsarna inblickar i hur föregångarna skiljde sig från Donald Trump. Knappast någon har haft så blygsam bakgrund i politiken eller i militären och de allra flesta torde ha känt mer ödmjukhet inför ämbetet än Trump i alla fall offentligt gett uttryck för.

Utöver porträtt och kuriosa om respektive president finns genomgångar av presidentmakten, utdrag ur författningen och de ständigt återkommande slitningarna med kongressen om t.ex. budgetar och krigsförklaringar – för världens mäktigaste man kringskärs av såväl kongressen som domstolarna som allmänheten. Dessutom bakgrund om Vita huset och alla husdjuren som passerat revy. Även här utmärker sig Donald Trump. Han förmodas vara den förste presidenten på 150 år som inte haft hund.

Nedan följer ett smakprov ur kapitlet om den förste presidenten.

Ett av de mest kända porträtten av George Washington.

1. GEORGE WASHINGTON

1789–1797

”Jag vandrar på mark ingen beträtt.”

Allt var nytt för den förste presidenten i den nya republiken. Och, som George Washington konstaterade sedan, det mesta han företog sig skulle bilda tradition.

Det började redan första dagen, den 30 april 1789. Ett förslag lades fram om att presidenten borde svära eden på Bibeln. Ingen av de närvarande i Federal Hall i New York hade en bibel tillgänglig och man fick snabbt skicka ut folk för att leta fram en.

Eden med inledningen ”Jag svär högtidligen…” förestavas i författningen, The Constitution, men inte att den nyblivne presidenten ska hålla tal. Washington tyckte att det skulle vara passande och sade:

”Bevarandet av den heliga frihetens eld och det republikanska styresskickets öde är avhängigt det experiment som nu lagts i det amerikanska folkets händer.”

En bestämd uppfattning rådde, då och 250 år senare, att ingen annan än George Washington var lämpad att åta sig presidentskapet. Mycket tedde sig osäkert i statsbildningen The United States of America. Striden om en starkare central makt eller mer självbestämmande i de 13 forna kolonierna rasade fortfarande, landet dignade under skulder efter frihetskriget och ordvändningarna i grundlagen var inte helt solklara.

George Washington hade fyllt 57 år, en ansenlig ålder i slutet av 1700-talet. Han var huvudet längre än de flesta med sina 183 centimeter. Det häftiga humöret dolde han bakom en reserverad mask. Han sades ha varit mycket mån om sitt utseende och många damer välkomnade att bli uppbjudna av denne vige dansör. Ansiktet var koppärrigt, men att han överlevt smittkopporna hade det goda med sig att han blivit immun mot den smittan.

o

Ja, sedan fortsätter kapitlet fram till George Washingtons död. Den som har vägarna förbi den amerikanska huvudstaden bör absolut bege sig till Washingtons hem Mount Vernon ovan Potomacfloden. Utförligare samlingar och kunnigare guider är svårt att tänka sig. Varenda fas i Washingtons liv skildras i detalj i det intilliggande museet och inblickar ges även i hur slavarna levde.

Boken är utgiven på Lind & Co förlag, precis som de förra, Trump – miljarderna, medierna och makten samt Vänstern i USA.

KARIN HENRIKSSON

Dela denna bloggpost