Donald Trumps nådiga lunta – som inte kommer att antas av kongressen.

WASHINGTON Konstaterandet ”dead on arrival” har hörts i etern och synts på skärmen otaliga gånger de senaste dygnen. Det handlar om president Donald Trumps budgetförslag som inte har en chans att gå igenom.

Men det betyder inte att A Budget for a Better America inte är ett intressant dokument. Här framgår att Trump är beredd att svika vallöftet att inte röra pensionerna och äldresjukvården – och också att han som tänkte sätta punkt för krigen utan slut vill anslå ännu mer medel till försvaret.

Och, han begärde också 8,6 miljarder dollar för muren som kongressen vägrat att bevilja medel till.

Totalt sett omfattar Donald Trumps federala budget för 2020, här,  över 4,7 biljoner dollar. Underskottet skulle späs på med 1,1 biljoner dollar (men påstås försvinna 2034 tack vare knappast sannolika besparingar och rosenröda tillväxtscenarier). Totalt sett bantas utgifterna, exklusive försvaret, med 5 procent. Rejäla nedskärningar görs i pensioner, Medicare, Medicaid, medicinsk forskning och miljövårdsverket EPA:s budget krymps med hela 30 procent.

Det föreligger inte stöd i kongressen för det här förslaget, varken bland republikaner eller demokrater. Nya hårda manglingar måste till under året med risk för haverier och shutdowns. Demokraterna håller på att sammanställa en egen budget men ligger lågt med detaljerna för att inte öppna för kritik från höger i onödan. Idéerna som i synnerhet några av de nya mer militanta demokratiska ledamöterna i representanthuset driver – Medicare åt alla, grön omställning – skulle kosta stora pengar och kanske inte anammas av alla i kongressblocket.

Trumps budget fördömdes från många håll. Konservativa tankesmedjan Heritage menade att den inte innehöll tillräckliga åtstramningar i de sociala välfärdsprogrammen, en del mittenbedömare pekade på de växande underskotten till följd av Trumps skattereform och från vänstern framhölls att Trump nu visat sitt verkliga ansikte – han bryr sig inte om de sämst ställda, folk som sliter med två-tre jobb, skolorna, forskningen eller miljön.

Ingen röstade på krympningar av pensioner och sjukvården 2016 heter det t.ex. i ett utskick från påtryckningsgruppen Social Security Works med följande meddelande som de flesta av USA:s befintliga och framtida pensionärer torde hålla med om:

”And at a time when 10,000 people retire every day, we should be investing in the first-class service the Social Security Administration brings, helping people access the benefits they’ve earned through a lifetime of hard work. Trump’s budget would cut $400 million from SSA – forcing offices to close and adding to the already-long wait times.”

o

I samband med mellanårsvalet i november skrev vi här på bloggen att det var egendomligt att Donald Trump inte lyfte fram ekonomin i valrörelsen. Annars brukar han inte dra sig för det, med – inte alltid helt korrekta – skrytvalser om börsrekord, fler sysselsatta än någonsin, snabb tillväxt och miljarder som flyter in i statskassan tack vare hans tullar.

Trump talar däremot tyst om underskottet i handelsbalansen. Det förblir hans favoritmåttstock på tillståndet i ekonomin trots att proffsekonomer alltid framhåller att just den siffran inte är så betydelsefull. Underskottet uppgick till nästan 900 miljarder dollar i februari och väntas fortsätta öka.

Denna graf visar handelsunderskotten från 1990 och framåt…

…och denna graf visar budgetunderskottet som andel av bnp beroende på arbetslöshetstalen.

Glädjande nog har löneläget gått upp efter 35 års stagnation, plus 3,2 procent förra året och mer än inflationen. Här hörs dock anmärkningar om att alla yrkeskategorier inte omfattas och att produktiviteten måste öka för att ökningarna ska hålla i sig. Och på ett övergripande plan väntas tillväxten i USA avta under det här året och nästa år: stimulansen från skattesänkningen är förbrukad, den starka dollarn gör att exporten sjunker, en avmattning märks i bl.a. Kina och brist på arbetskraft råder på sina håll.

Statsskulden växer också och uppgår till 22 biljoner dollar eller högsta någonsin. 2 biljoner dollar tillkom under Trumps presidentskap, trots den goda ekonomin och trots hans löften om att eliminera den. Bakgrund, här, i ett samtal med en expert från Business Insider i NPR.

En debatt förs parallellt om storleken på statsskulden spelar någon roll (ungefär som en viss vicepresident vid ett tillfälle sa att budgetunderskotten inte spelar någon roll). Chefen för Federal Reserve Jerome Powell framförde nyligen en invändning mot det i ett kongressförhör:

”[I]t is widely agreed that federal government debt is on an unsustainable path. As a nation, addressing these pressing issues could contribute greatly to the longer-run health and vitality of the U.S. economy.”

Detta är den sista Chevy Cruze som rullade ut ur en GM-fabrik i Lordtown i Ohio.

CNN tillhör ju inte Trumps favoritkällor men kanalen gjorde just en genomgång av ekonomin under honom respektive Barack Obama, läs här, som visar att antalet jobb i tillverkningsindustrin faktiskt ökat men inte som andel av alla jobb. Ta GM t.ex. som sysselsatte  618 000 som mest och nu är nere i drygt 100000. Fabriken i Lordstown fick stängas för att kunderna inte köper de här små bilarna nu när bensinpriset är låg (något Trump gillar).

Värst blir betyget beträffande statsskulden – som har ”exploderat” under Trump.

o

Fotnot: Har genomgående översatt ”trillion” med ”biljoner”.

KARIN HENRIKSSON

 

Dela denna bloggpost