För en breddad analys av amerikansk politik

Månad: mars 2019

En opinionspejlares bekännelser

En bild av det polariserade USA (Politico).

Frank Luntz är en välkänd republikansk opinionsanalytiker som i många år har gjort intervjuer för att pejla stämningarna i folkdjupet. Metoden går ut på att samla en heterogen skara människor i s k fokusgrupper, vanligen ett 20-tal med olika partisympatier, och låta dem diskutera aktuella samhällsfrågor.

Under senare år har Luntz kunnat notera att motsättningarna markant ökat mellan deltagare som är allt mer övertygade om sin egen ståndpunkt och allt mindre benägna att lyssna till andra. Eldfängd polemik har ersatt sansad debatt. Den djupa polariseringen är med andra ord långt ifrån bara ett elitfenomen utan något som i hög grad präglar det amerikanska samhället i stort.

Fortsätt läsa

Dela denna bloggpost

Washington post-Mueller

President Trump var på gott humör när han välkomnade framgångsrika ishockeylaget Washington Capitals – med svensken Nicklas Bäckström – till Ovala rummet. Foto: Alex Wong

WASHINGTON En gammal sanning är ju att USA har fler advokater än något annat land, hela 1,1 miljoner. Det märks särskilt tydligt i huvudstaden – kongresspolitikerna är ofta jurister, kommentatorerna är ofta jurister, journalisterna är ofta jurister, lobbyisterna är ofta jurister…

Just nu är de allihop sysselsatta med specialåklagaren Roberts Muellers rapport.

Några punkter: Varför fattade inte Mueller själv beslut om president Trump hindrade rättvisans gång? Hur motiverar justitieminister William Barr slutsatsen att åtal inte är aktuellt? Borde Mueller ha kallat Trump till förhör?

Fortsätt läsa

Dela denna bloggpost

Justitieministerns brev

Specialåklagaren Robert Mueller har hållit sig undan kameror – men på söndagen knäpptes denna bild av honom när han gick i kyrkan intill Vita huset.

WASHINGTON 675 dagar och ett oräkneligt antal gissningar och spekulationer – men sent i fredags överlämnade specialåklagaren Robert Mueller sin rapport till justitiedepartementet. Justitieminister William Barr och biträdande justitieminister Rod Rosenstein gick igenom den lördag-söndag och överlämnade en kort summering till ordförandena i justitieutskotten i senaten och representanthuset.

Vi återger hela texten i brevet nedan. Det konstateras att ingen i Trumpkampanjen hade samröre med ryska staten men också att Ryssland försökte störa valet 2016. När det gäller anklagelser om försök att hindra rättvisan (obstruction of justice) konstateras: “…while this report does not conclude that the President committed a crime, it also does not exonerate him”.

Donald Trump kan med rätta hävda att hans upprepade försäkringar om ”no collusion” stämmer, men hans slutsats ”Total EXONERATION” i en tweet är inte korrekt. I ett kort uttalande på flygplatsen i Florida sa han att ”so many people have been so badly hurt” utan att nämna att det i flera fall handlar om hans nära rådgivare som beslagits med lögner och bedrägerier. Han krävde att ”andra sidan” måste granskas och påstod att hela utredningen var olaglig.

Nu väntar dissekeringar av ordalydelserna i brevet och strider om hur mycket som ska offentliggöras. Och kanske också förslag om att Trump borde ta tillbaka några av sina omdömen om Mueller och hans team som enligt Trump bestod av arga demokrater.

Utredningarna i åklagarämbetet i New Yorks södra distrikt om Donald Trumps affärer fortsätter.

Fortsätt läsa

Dela denna bloggpost

Fler Trumptitlar till bokhyllan

Några av reportrarna som bevakar Vita huset utkommer med böcker under våren.

WASHINGTON Donald Trump förutspår att medierna kommer att gå i konkurs när han inte längre är president. Antingen 2021 eller 2025, med andra ord.

We’ll see, som han också brukar säga.

Men onekligen bidrar intresset för honom och hans egna talanger som underhållare till högre tittar- och läsarsiffror. Hans presidentskap genererar också fler och fler boktitlar. Ett dussintal är på väg de närmaste månaderna och bland författarna återfinns reportrar som bevakar Vita huset varje dag, t.ex. CNN-journalisten Jim Acosta som Trump tycker särdeles illa om.

Fortsätt läsa

Dela denna bloggpost

Budget, schmudget…

Donald Trumps nådiga lunta – som inte kommer att antas av kongressen.

WASHINGTON Konstaterandet ”dead on arrival” har hörts i etern och synts på skärmen otaliga gånger de senaste dygnen. Det handlar om president Donald Trumps budgetförslag som inte har en chans att gå igenom.

Men det betyder inte att A Budget for a Better America inte är ett intressant dokument. Här framgår att Trump är beredd att svika vallöftet att inte röra pensionerna och äldresjukvården – och också att han som tänkte sätta punkt för krigen utan slut vill anslå ännu mer medel till försvaret.

Och, han begärde också 8,6 miljarder dollar för muren som kongressen vägrat att bevilja medel till.

Fortsätt läsa

Dela denna bloggpost

”State News” numera i USA

Illustrationen till granskningen av förhållandet Trump-Fox News i The New Yorker.

WASHINGTON Det hörde till rutinerna i Vita huset att presidenten tog del av superhemliga PDB, President’s Daily Brief, med underrättelser från hela jordklotet tidigt varje morgon.

Men på Donald Trumps schema dyker den punkten upp först sent på förmiddagen (och inte alla dagar). Då har flera timmar gått sedan briefingen han verkligen bryr sig om i morgonsoffan i Fox & Friends.

Grävande reportern Jane Mayers artikel i The New Yorker är veckans mest skrämmande läsning. I den kartläggs slingan som löper oavbrutet Fox-News-Trump-Sean-Hannity-Trump och som leder till konstaterandet att kanalen blivit ett propagandainstrument och rena ”statstelevisionen”.

Fortsätt läsa

Dela denna bloggpost

© 2022 Amerikaanalys.se

Tema av Anders NorenUpp ↑