President Donald Trump måste förbereda sig på en helt annan vardag i Washington efter mellanårsvalet. Efter total republikansk kontroll av hela maktapparaten i två år kommer demokraten Nancy Pelosi att ta över talmansklubban och partiets ledamöter att sätta sig på ordförandestolarna i utskotten. De lovade redan på valnatten att presidentmakten ska granskas och ett första steg lär bli att begära att hans inkomstdeklarationer ska lämnas ut. Men i senaten befäster republikanerna sin ställning och några viktiga val ute i landet såsom exempelvis guvernörsvalet i Florida föll väl ut för Trump vars kampanjande de senaste veckorna visar att han fortfarande kan mobilisera. 

Bloggarna Karin Henriksson och Frida Stranne svarar här på några snabba dagen efter-frågor.

Var det en blå våg som sköljde över USA?

KH: Det var i alla fall blå krusningar. Demokraterna lockade till sig både sina egna och oberoende väljare och de gick fram i Mellanvästern. Samtidigt reste republikanerna en “röd mur” i och med att de ökade sin majoritet i senaten. Nancy Pelosi blir nu, en andra gång, den mäktigaste kvinnan i USA. Kan hon och Trump bli ett radarpar? Och i så fall diskutera “deals” som nödvändigtvis inte uppskattas av vissa republikanska falanger.

FS: Det var ingen massiv blå våg men väl en nödvändig vändning för demokraterna som vid en förlust i representanthuset i natt hade riskerat tappa luften helt. Nu visar man att man kan få väljare till valurnorna och att det finns en väljarbas att fokusera på och entusiasmera inför 2020. Det var också flera viktiga segrar för enskilda demokratiska kandidater som representerar olika minoriteter och kvinnor som kan rikta blickarna åt nya politiska frågor och bli förebilder framåt för nytt politiskt engagemang bland dem som vanligtivis inte går och röstar och som demokraterna kommer behöva inför 2020. Samtidigt är det just splittringen i väldigt tydliga falanger inom demokraterna som också är ett av deras stora problem inför valet 2020.

Det viktigaste som skedde i mellanårsvalet?

KH: Att det vägde så jämnt i senatsvalet i Texas som kanske, kanske, kanske innebär att denna röda stat i alla fall förvandlats till en swingstat och det är något demokraterna drömt om i åratal. Framgångarna för många unga progressiva kvinnor, mest känd är ju Alexandria Ocasio-Cortez i Brooklyn, men de är många fler – till exempel 32-åriga sjuksköterskan Lauren Underwood som jag träffade i Illinois – och de gillar inte något som Donald Trump står för. Specialåklagaren Robert Mueller kan andas ut. Trump och nyckelrepublikaner i utskotten har försökt att underminera Muellers Rysslandsutredning, nu kommer demokraterna att ge honom arbetsro. 

FS: Kvinnor har valt att ta mer politisk plats genom att kandidera i rekordstor utsträckning och vunnit genomslag på flera håll. Med en av de lägsta siffrorna bland västerländska demokratier avseende kvinnlig representation i politiken är det ett viktigt steg för jämställdheten. Fram till igår var det så många som 22 (av 50) delstater som aldrig haft en kvinnlig guvernör och flera delstater, däribland Bernie Sanders Vermont, som aldrig skickat en kvinnlig kongressledamot till Washington. Men även ”unga” som kategorier ser ut att ha röstat mer än vanligt. Jag har inte siffrorna på hur stor andel av unga väljare som faktiskt gått och röstat men det talades under gårdagen om att det var fler än vanligt och det vore också mycket bra för demokratin i USA. Unga väljare brukar rösta i väldigt låg utsträckning men deras engagemang är viktigt för framtiden.

Hjälpte Donald Trumps intensiva kampanjande de sista veckorna före valet?

KH: Ja, han eldade upp sin så kallade bas, människorna i de röda kepsarna som köar i timmar för att komma in på hans massmöten. Både det och pratet och tecknen på entusiasm bland demokraterna fick säkert fler republikanska väljare att gå och rösta, “make voting great again” som någon sa. Men Trump reste i första hand till småorter i delstater där han själv segrade stort. Till saken hörde att republikanerna hade en bättre utgångspunkt i senatsvalen. Nämnas kan också att Joe Manchin i West Virginia segrade i valet trots att Trump åkt dit som en skottspole. Det bör också framhållas att Trump var totalt hämningslös i sina lögnaktiga attacker på de demokratiska kandidaterna. Om Claire McCaskill i Missouri sa han att hon skulle kämpa för att genomföra en “förfärlig socialistisk politik” och om Richard Cordray i Ohio att han är “en hemsk typ, inte en trevlig människa, som skadat en massa människor, vad han gjort med en del är en skam”. Nämnde Cordray var den person som demokratiska senatorn Elizabeth Warren valt ut till chef för en konsumenträttsmyndighet som republikanerna motsatte sig med näbbar och klor. Både McCaskill och Cordray förlorade.

FS: Ja, han visar igen att han vet hur man når ut till den republikanska basen och delar av partiet som är viktiga att ha med sig. Som Karin beskriver ovan visar det också att det numer är möjligt att nå ut med vilken taktik som helst, eller än värre, att det lönar sig med den taktik Trump gjort sig känd för där han skapat en egen politisk taktik. Det finns inte längre något som hindrar framgångar med hjälp av en extremt hårdför retorik, polariserande utspel, personangrepp och rena lögner. Tyvärr tror jag att detta kommer att spilla över på hela det politiska samtalet framåt och dra andra politiker med sig i ”förfallet” (väl beskrivet av Ellinor Falkman och Paul Ronge i Expressen TV på tisdagskvällen). Oavsett vad man står politiskt bör man värna en respektfull politisk dialog fri från lögner.

På vilket sätt har förutsättningarna inför presidentvalet 2020 förändrats?

KH: På många sätt. Donald Trump blir mycket mer utsatt, något han nog inte insett allvaret i. Demokraterna tycker sig ha fått bevis för att deras idéer är populärare än Trumps – och i olika exit polls framgår att majoriteter är för att låta abortbeslutet Roe v. Wade kvarstå, att sjukvården bör stärkas, att Trumps invandringspolitik uppfattas som för hård, att vapenlagarna bör skärpas. Men republikanerna behåller guvernörsposterna i flera av de viktiga delstaterna under både primärvalet och själva valet, t.ex. Florida och Iowa.

Hur stora klyftorna mellan storstad och landsbygd är framgick med största tydlighet. På sikt är det mycket oroande för det politiska klimatet att demokraterna är koncentrerade i stora folkrika delstater medan republikanerna får mycket större utväxling i sina stora glesbebodda delstater som har samma antal senatorer.

FS: Donald Trump kommer att granskas och möta starkt motstånd i kongressen som låser hans politiska ambitioner. Demokraterna kommer att öppna upp för utredningar om hans affärsverksamhet och skattehistorik för att nämna något som kommer att bli svårhanterbart för honom. Men Trump är en mästare på att vända saker till sin egen fördel och med ett representanthus som blockerar hans politiska ambitioner kan han också skylla olika bakslag på demokraterna. Republikaner är generellt sett också mycket kritiska till hur demokraterna i deras ögon bedriver hetskampanjer mot Trump vilket mobiliserar dem på sin kant. Vi riskerar också få en ännu smutsigare debatt framåt, som förstärks av det här resultatet och vad demokraterna sannolikt kommer att göra med sin majoritetsposition. 

Bloggarna återkommer med vidare analyser av resultatet.

Dela denna bloggpost