Så här såg det ut utanför Vita huset när snaran höll på att dras åt kring Richard Nixon.

Innan Donald Trump ens hade tillträtt började man på sina håll bläddra i författningen och slå i historieböckerna. Är det möjligt att bli av med honom?

Ett kort svar på frågan lyder: Troligen inte.

Endast en amerikansk president, Richard Nixon, har avgått. Ingen har avsatts.

Några som bekänner sig till #NotMyPresident har redan gjort slag i saken med böcker och debattartiklar om att riksrätt är oundviklig eller med stämningar i domstol. Bland det senaste som kan föranleda fler liknande drag är Trumps funderingar kring presidentens rätt att benåda, ”pardon”, som i så fall skulle gälla släktingar och medarbetare som dragits in i Rysslandsutredningarna. Kanske kunde han till och med benåda sig själv.

I författningen finns två möjligheter att avsätta en president. Antingen genom riksrätt, ”impeachment”, om han gjort sig skyldig till landsförräderi, bestickning eller andra allvarliga brott och förseelser. Det andra är ifall vicepresidenten och höga tjänstemän fastslår att han inte längre kan sköta ämbetet tjänstemän i enlighet med det 25:e författningstillägget.

Som framgår är det ganska diffusa begrepp det rör sig om och meningarna går naturligtvis isär om vad de så kallade grundlagsfäderna egentligen menade och vad som utgör ”crimes and misdemenors”. Författningstexten i sin helhet finns här.

Det allra viktigaste att hålla i minnet är att det är kongressen som beslutar om riksrätt. Eller med andra ord, det är en politisk process som inleds i justitieutskottet i representanthuset. Just nu med republikansk ordförande i en kongress med republikansk majoritet i bägge husen.

För att partikamraterna skulle ta till sådana åtgärder mot Donald Trump måste det föreligga bevis på att han begått ett mycket allvarligt brott, missbrukat makten eller skott sig på ämbetet. Under valrörelsen sa han ju själv att han skulle kunna stå mitt på Femte Avenyn och skjuta någon utan att tappa väljare. Och än så länge är stödet solitt för honom i den s.k. basen.

Dåligt omdöme, förtal av medarbetare eller klumpiga formuleringar på Twitter är inte brottsligt. Även om Trump borde ha reagerat annorlunda på anklagelserna om ryskt hackande i valet 2016 finns det inget som tyder på att han var inblandad eller kände till kampanjmedarbetarnas kontakter.

Det som kan visa sig fatalt är Trumps ovilja att släppa ägandet i sina företag. Det handlar då om klausulen om ”emoluments”, titlar, gåvor eller förmåner från utländska intressen. Flera kända jurister hävdar att Trump redan gjort sig skyldig till detta i och med betalning från utlänningar till hotell, golfbanor, hyresfastigheter m.m. Specialåklagaren Robert Mueller som granskar Rysslandskopplingarna tros även inrikta sig på Trumps affärer, vilket  kan inbegripa ryska köpare av lägenheter eller lån från ryska finansiärer.

Vad det finns för andra sätt att avsätta en president? 25:e författningstillägget, som sagt (Wikipedias förklaring här). Men de politiska aspekterna är desamma som ovan, om det inte skulle visa sig att förtroendet urholkats totalt eller om Trump uppvisar tecken på mental sjukdom. Militärkupp, föreslog en debattör som påpekade att försvarsmakten kan vägra att lyda order från överbefälhavare Trump.

En detaljerad genomgång av riksrättsförfarandet finns här, på Thought.co, med vilka majoriteter som krävs för fällande dom.

o

Två presidenter har ställts inför riksrätt, Andrew Johnson 1868 och Bill Clinton 1998, efter åtal i representanthuset. Båda friades i senaten. I Clintons fall gällde åtalspunkterna mened och hindrande av rättvisans gång.

En riksrättsprocess hade satts igång mot Richard Nixon i kölvattnet av Watergateskandalen. Han kämpade emot med näbbar och klor. Men en bandinspelning, ”the smoking gun tape”, visade att han varit medveten om komplotten och deltog i mörkläggningen. Tre republikaner begav sig till Vita huset en kväll i början av augusti 1974 för att upplysa presidenten om att slutet var nära. Representanthuset skulle åtala och senaten med största säkerhet fälla, löd deras budskap. Kvällen därpå höll Nixon avskedstal till det amerikanska folket och klockan 12 den påföljande dagen återvände han hem till Kalifornien.

o

På Amerikaanalys har jag tagit upp ”emoluments”, länk här; Dag Blanck gick igenom Watergateskandalen för ett litet tag sedan, länk här.

Författningstexten på svenska finns i min översättning, Vi folket…, på förlaget 33sidor.

 

Dela denna bloggpost