USA:s och Irans utrikesministrar (2015) John Kerry & Mohammad Javad Zarif

I veckan släpptes boken Losing an Enemy: Obama, Iran and the Triumph of Diplomacy, författad av Trita Parsi, välkänd författare, debattör, politisk rådgivare i Washington DC och grundare av National Iranian American Council (NIAC). Boken, som belyser vägen till ett avtal mellan de båda fienderna USA-Iran, har redan fått stor uppmärksamhet och prisas av flera välkända namn. Trita Parsi som är svenskiranier har varit bosatt i Washington i många år och jobbat idogt för att förbättra relationen mellan USA och Iran och han spelade själv en aktiv roll i Obamaadministrationens närmanden till Teheran. 2016 blev han ”årets alumn” vid Uppsala Universitet. Amerikaanalys pratade med Trita Parsi i förra veckan om Trumps omsvängning i USA:s relation till Iran efter Obama och Iranavtalet från 2015. Läs hur han ser på avtalet och utvecklingen vi nu ser nedan. 

Trita Parsi

Vad var den stora vinsten med ”Iranavtalet” (Joint Comprehensive Plan of Action2015? För USA och för Mellanösternregionen i stort?

Parsi: De uppenbara vinsterna var att Irans möjligheter att skaffa kärnvapen eliminerades samt att ett katastrofalt krig med Iran undveks. Men det fanns även andra, potentiella vinster. Genom att den nukleära krisen löstes så öppnades en möjlighet för en regional säkerhetsdialog. En dialog som skulle inkludera Iran såväl som Saudiarabien, och på så sätt skapa förutsättningar för diplomati att lösa kriserna i Syrien, Yemen etc. Trump har nu stängt den möjligheten genom att deklarera under sitt besök i Saudiarabien att USA återigen avser isolera Iran och således exkludera Iran från regional diplomati.

Obama ”lyckades ju med omöjliga” när han fick till ”Iranavtalet”. Varför lyckades han inte få med sig fler i Washington på en förändrad strategi i Mellanöstern där Iran tillåts ha en ny roll?

Parsi: Det ärr precis därför min nya bok heter ”Losing an Enemy”. Striden runt avtalet visade tydligt att en stor del av Washingtons utrikespolitiska etablissemang inte ville lösa problemen med Iran utan snarare vill behålla fiendeskapet med Iran. Det finns flera skäl till detta. I den pro-Israeliska falangen ser man Iran som en rival till Israel och vill därför att USA ovillkorligen ska stödja Israel i den här rivaliteten. Om USA börjar anta en mer nyanserad politik gentemot Iran, baserat på diplomati, så kommer man i realiteten att överge Israel.

Andra är besatta av tanken att hämnas mot Iran. De anser att Iran har skadat USA enormt de senaste 35 åren utan att ha betalt ett pris.

Men kanske viktigast av allt är de som anser att USA bör etablera sin hegemoni i Mellanöstern. Och för dem vars mål är att återupprätta Pax Americana hamnar USA i direkt konflikt med Iran som historiskt sett alltid motsatt sig externa makters hegemoniska planer i regionen. För att neutralisera Irans motsånd måste Teheran isoleras och identifieras som det främsta hotet mot regionens säkerhet. Det nukleära avtalet gjorde en sådan hållning gentemot Iran näst intill omöjlig, just eftersom avtalet löste den nukleära krisen och minskade hotbilden från Iran markant.

Vad innebär det om Trump återinför/skärper sanktionerna?

Parsi: Om USA återinför sanktioner som lyftes bort genom avtalet eller inför nya sanktioner som riktar sig mot hela den iranska ekonomin, så hamnar Trump utanför avtalet. Hela avtalet riskerar då att kollapsa och vi riskerar att en global säkerhetskris utbryter.

Krafter i båda länderna tjänar på att utmåla den andre som fiende. Är det möjligt att ändra på detta?

Parsi: Det finns ingenting som tyder på att det skulle vara omöjligt att ändra på det. Men det som blivit tydligt de senaste tre åren är att motståndet mot att gräva ner stridsyxan förmodligen är starkare på den amerikanska sidan än på den iranska. Inte för att de hårdföra i Teheran ändrat sin hållning gentemot USA, men för att den interna maktbalansen i Iran gått i motsatt riktning.

Vad tycker man egentligen om Trump i Teheran?

Parsi: Bland vanliga människor är man väldigt besvikna. Genom att ge Rouhani en jordskredsseger i valet i maj så skickade man en signal till USA och omvärlden att man vill förbättra relationerna med väst och att man är redo att minska spänningarna med omvärlden via diplomati. Men Trump svarade med att deklarera att USA återigen tänker göra så att USA isolerar Iran. Samtidigt finns det många inom regimen som anser att Trump är bra för Iran just eftersom han är så klantig, så odiplomatisk och så duktig på att ena världen emot USA – inklusive Europa.

Frida Stranne

Dela denna bloggpost