En av många grafer som visar prioriteringar i president Trumps första budget. Dottern Ivanka står bakom förslag om betald föräldraledighet.

WASHINGTON President Trump befann sig i utlandet och kunde inte svara på frågor om sin första budget.

Sådana finns det många: Varför är tillväxttakten så uppblåst? Varför har skatteintäkter räknats in två gånger? Varför är det så stora nedskärningar i stödet till fattiga? Varför dra ner på viktig forskning?

Budgetluntan publicerades på tisdagen och nu nagelfars detaljerna som innebär en omläggning där skattebetalare – inte bidragstagare – sägs sättas i första rummet.

Dödförklaringarna, ”dead on arrival”, haglade. Nya hårda prov på Donald Trumps talanger som ”deal maker” väntar alltså de kommande månaderna.

Amerikanska presidenters budgetar är egentligen avsiktsförklaringar som sällan eller aldrig klubbas i sin helhet. De senaste åren har budgetarbetet gått oerhört trögt och nu med majoriteten i båda kamrarna plus Vita huset kommer de interna republikanska slitningarna att märkas. Trumpbudgeten innebär en enorm omsvängning efter Barack Obamas politik, med tonvikt på välfärd och frågor som energi, miljö, forskning. Det är förvisso en attack på ”the swamp”, men utan att ta hänsyn till att man i träsket fördelar medel till människor och institutioner.

Titeln på förslaget för 2017/18 är inget mindre än A New Foundation for American Greatness (länk). Utgifterna uppgår till över 4000 miljarder dollar och balans i budgeten utlovas inom tio år, bl.a. med hjälp av en ekonomisk tillväxt på 3 procent (mot knappt 2 procent nu). För att nå balans karvas stora poster ut helt. Tidningen The Hill listar hela 66 olika poster (länk) som stryks, givetvis konservativa slagpåsar som kulturbidrag, men även bostadslån, viltvård, utbildning, kartläggning av översvämningsdrabbade områden. Proffsekonomer tvivlar starkt på tillväxtprognosen f.ö., och på sistone har det kommit rapporter om arbetskraftsbrist, något som kan bli ännu värre med strypt invandring.

Det blir inga bantningar av vanliga pensioner eller äldrevården, något som Trump lovade under valrörelsen och som bidrog till segern. Men anslagen till förtidspensionärer krymps, liksom till Medicaid som svarar för vård till låginkomsttagare. Budgetchefen Mick Mulvaney som hämtades från representanthusets mest budgetfundamentalistiska grupp, Freedom Caucus, redogjorde för siffrorna och budskap om att införa arbetskrav för mottagare av bidrag som matkuponger etc. Ett par citat:

“I am a lot less comfortable to the point of not wanting to look you in the eye and say, ‘Look, I need to take this money from you to give to this person over here who really isn’t disabled but is getting a disabled benefit or this person over here who is supposed to use the money to go to school but isn’t actually going.”

“[will]…no longer measure compassion by the number of programs or the number of people on those programs, but by the number of people we help get off of those programs… you have to have compassion for folks who are receiving the federal funds, but also you have to have compassion for folks who are paying it.”

Ett allvarligt fel påpekades på onsdagen, nämligen att skatteintäkter på 2060 miljarder dollar bokförts i pluskolumner två gånger.

Förslaget fördömdes av demokraterna, t.ex. Hillary Clinton som sa att det tyder på en ”… an unimaginable level of cruelty and lack of imagination and disdain for the struggles of millions of Americans, including millions of children. … None of us can remain silent in the face of these attacks.”

Men Trumps försvarare, som på Richard Viguerie´s Conservative HQ, anklagade kongressrepublikaner för att vara fega Rinos (Republicans in name only) och inte våga stå emot liberala element när skatteindrivningen nått rekordnivåer.

Debatten handlar också om huruvida Trumpväljarna i rostbältet och Appalacherna, som i hög grad är beroende av federala bidrag, kommer att protestera. Någon totalfinansiering av muren finns inte med, bara en bråkdel av det en sådan beräknas kosta. Se mitt inlägg från gränsen här på bloggen.

KARIN HENRIKSSON

Dela denna bloggpost