President Trump och republikanerna firar att American Health Care Act har antagits av representanthuset

ROCK ISLAND, ILLINOIS.  Republikanerna och president Trump vann en stor seger på torsdagen när representanthuset med knapp marginal (217-213) antog the American Health Care Act som är det första steget i att avskaffa och ersätta the Affordable Care Act (Obamacare) från 2010. Obamacare var president Obamas största inrikespolitiska framgång. Sedan Obamacare infördes har representanthuset röstat mer än 50 gånger om dess avskaffande men eftersom presidenten måste skriva under alla lagar som kongressen antar var möjligheterna till framgång små så länge som Obama satt i Vita huset. Med Trump som president är läget helt annorlunda och avskaffandet och ersättandet var också ett av president Trumps främsta vallöften i presidentkampanjen 2016. Saken är dock långt ifrån avgjord–nu fortsätter processen i senaten där stora förändringar kommer att  ske. 

Torsdagens omröstning var inte det första försöket att avskaffa Obamacare sedan republikanerna vann valet i höstas. I slutet av mars var representanthuset redo att rösta om en tidigare version av the American Health Care Act. Spänningarna inom den republikanska partigruppen var då så stora att det inte gick att få majoritet för förslaget, och den 24 mars drog talmannen Paul Ryan tillbaka det. Detta var ett stort nederlag för både talmannen och för president Trump, och ett intensivt arbete har pågått för att hitta ett förslag som republikanerna i representanthuset skulle kunna ställa sig bakom. Nu går lagen alltså vidare till senaten och det är inte förrän de båda kamrarna har enat sig om ett gemensamt lagförslag som det kan skickas till presidenten för underskrift.

Det nya lagförslaget

Vad handlar då det nya lagförslaget om och hur skiljer det sig från  Obamacare? Sjukförsäkring i USA är en mycket komplicerad fråga med många aktörer och försäkringstyper, vilket gör den svåröverskådlig. Dessutom är förslaget från i torsdags inte, som brukligt är, utvärderat av the Congressional Budget Office, en opartisk enhet i kongressen som bedömer lagars olika effekter och kostnader. En sak är dock klar: den federala regeringens roll minskar, både som kontrollant av försäkringsmarknanden  och genom de försäkringar den erbjuder. Större utrymme ges till den privata marknaden. Ett mål med detta är att minska kostnader och  erbjuda större valfrihet. Den  federala regeringens bidrag som tidigare gjorde det lättare att teckna sjukförsäkring minskar. Dessutom tas det mycket omdiskuterade ”individual mandate” bort, dvs. kravet att alla amerikaner som har råd med sjukförsäkring också måste teckna en sådan. (Det var denna del av Obamacare som utmanades i Högsta domstolen, men som i juni 2012 godkändes i ett mycket uppmärksammat fall).

Det nya förslaget är också strukturerat så att det gynnar yngre personer, medan äldre löper risken att få ökade premier. Vidare försvinner möjligheten för enskilda delstater att använda en utökad Medicaid-försäkring för sina invånare. Medicaid är en federal sjukförsäkring som infördes 1965, riktad till låginkomsttagare. En viktig del av Obamacare har varit att göra det möjligt för enskilda delstater att öka andelen av befolkningen som kan komma ifråga för försäkringen. I dagsläget har 28 delstater samt District of Columbia valt att göra så, medan ett antal funderar på saken. I själva verket har Medicaid blivit den näst viktigaste sjukförsäkringsformen i USA. Förra året var 21% av befolkningen försäkrad på detta sätt, medan det vanligaste sättet var privata sjukförsäkringar genom arbetsgivare (för knappt hälften av befolkningen).

 

Kongressen diskuterar nu the American Health Care Act

En av de mest omdiskuterade frågorna under de senaste veckorna har varit ”pre-existing conditions”, dvs. vilken betydelse ett redan existerande sjukdomstillstånd skulle ha. Under Obamacare var försäkringsbolagen förbjudna att ta högre premier av eller neka försäkring till någon som redan var sjuk. Det nya förslaget ändrar detta och gör det möjligt för enskilda delstater att tillåta försäkringsbolagen att öka premierna eller säga nej till försäkringar till redan sjuka. För att hjälpa personer med ”pre-existing conditions” skall dock speciella fonder skapas, både i delstaterna och på federal nivå. Enligt det senaste förslaget skall det finnas 8 miljarder dollar enbart i den federala fonden.

Avsaknaden av allmän sjukförsäkring i USA betyder att frågan spelar en helt annan roll än i Sverige. De flesta amerikaner har sin försäkring genom arbetet och när man söker jobb är alltid frågan om vilken sorts sjukförsäkring som erbjuds central. Risken att förlora sjukförsäkringen ligger som ett mörkt moln över amerikanskt vardagsliv. Det är därför mycket svårt att reformera systemen (vilket presidenterna Clinton och Obama lärde sig under sina försök). Även denna gång kvarstår många svåra problem, och när lagen tas upp i senaten kommer med stor sannolikhet många förändringar att göras. Det är fortfarande en öppen fråga om representanthuset och senaten kommer att kunna ena sig om en lag för presidentens underskrift.

Valet 2018

Demokraterna kommer att ta alla chanser för att framhålla de förändringar och försämringar som det nya lagförslaget innehåller och använda dem som ett vapen mot republikanerna i kongressvalet 2018. Risken att premiehöjningar leder till att många förlorar sin försäkring är ett sådant. När Congressional Budget Office bedömde att förslaget i mars kunde leda till att 20 miljoner kunde förlora sin försäkring, störtdök stödet i den allmänna opinionen. Liknande siffror nu skulle bli mycket besvärande. Likaså kommer säkert diskussionerna om ”pre-existing conditions” att fortsätta att vara intensiva.  Inte minst talkshowvärden Jimmy Kimmels berättelse som sin nyfödde sons hjärtfel som skulle kunna omöjliggöra en försäkring för den lille pojken har fått stort genomslag här i USA de senaste dagarna.

 

Nancy Pelosi varnar Republikanerna att sjukförsäkringslagen kommer att skada dem 2018

Demokraternas ledare i representanthuset Nancy Pelosi sa innan omröstningen i torsdags att ”House Republicans are going  to tattoo this moral monstrosity to their foreheads and the American people will hold them accountable” och när omröstningen  var över retade demokraterna sina republikanska motståndare genom att sjunga ramsan ”Na na na na, na na na na, hey hey hey, goodbye”. Den  brukar sjungas när motståndarna förlorar eller har begått ett stort misstag. Omröstningen i representanthuset var ett viktigt steg i avskaffandet av Obamacare, men ingen vet ännu vad slutresultatet blir—eller om den är en pyrrusseger.

Dag Blanck

Dela denna bloggpost