Relationen Rex Tillerson-Vladimir Putin-Donald Trump enligt NBC:s Saturday Night Live (t h Alec Baldwin som Trump).

Den enskilt mest uppmärksammade frågan under presidentvalet 2016 var Hillary Clintons slappa hantering av sin privata e-post. Ett oräkneligt antal artiklar och nyhetsinslag ägnades åt denna fråga, både före och efter att FBI-chefen James Comey i valkampanjens slutskede meddelade att saken var under utredning (som till slut inte resulterade i ett åtal). Clintonlägret tror än i dag att det var Comeys sensationella utspel – utan motsvarighet i valhistorien – som avgjorde valet till Donald Trumps fördel, men hur det förhöll sig med den saken lär valforskarna och historikerna länge tvista om.

I stället lever en annan fråga vidare från valkampanjen, en som inte fick lika stor uppmärksamhet men som fortsätter att förfölja Trumpadministrationen: Rysslands försök att på olika sätt påverka valet och valresultatet.

Redan i oktober i fjol gick flera av USA:s underrättelsetjänster ut med nyheten att de hade funnit klara bevis för en aktiv rysk inblandning. Det väckte uppseende, men inga långvariga rubrikflöden i Clintonklass. Efter Trumps tillträde tog underrättelseutskotten i kongressens båda hus upp saken, utredningar som hittills kantats av konflikter och avgångar. Bland annat har Devin Nunes, den Trumpvänlige republikanske ordföranden i representanthusets utskott, fått stiga åt sidan efter att ha informerat presidenten om visst hemligt material som kollegerna i utskottet märkligt nog inte fick ta del av.

Michael Flynn, Trumps förste nationella säkerhetsrådgivare, fick avgå efter bara en knapp månad efter att ha ljugit om sina Rysslandskontakter inför sina överordnade. Nye justitieministern Jeff Sessions talade inte heller sanning när han fick frågor om samma ämne i en senatsutfrågning. Han har sedermera tvingats diskvalificera sig själv från all vidare handläggning av ärendet. Carter Page, tidigare en av Trumps utrikespolitiska rådgivare, är en annan aktör som fått strålkastarljuset riktat på sig efter många Rysslandsresor och positiva Putinomdömen i Trumps anda.

FBI-chefen bekräftar Trumputredning

När James Comey i mars förhördes i ett av kongressutskotten bekräftade han för första gången att FBI nu utreder Trumpkampanjens kontakter med Ryssland, en undersökning som inleddes redan i juli 2016. Utredningen omfattar enligt Comey ”the nature of any links between individuals associated with the Trump campaign and the Russian government, and whether there was any coordination between the campaign and Russia’s efforts”. Folkvalda i bägge partierna insåg genast betydelsen av avslöjandet. ”By your announcement today, there is now a cloud that undermines our system”, yttrade den bekymrade republikanen Michael Turner. Demokraterna i utskottet försökte förgäves få en förklaring av Comey varför han inte hade gått ut med meddelandet om utredningen under valkampanjen som han gjorde om Hillary Clinton. New York Times visar i en utförlig artikel att just den frågan var föremål för en intensiv debatt inom FBI.

Nya rapporter om ryska inblandningen

I förra veckan publicerade nyhetsbyrån Reuters nya uppgifter om fallet. Den har fått tillgång till två promemorior som visar att en statsstyrd rysk tankesmedja, The Russian Institute for Strategic Studies, skisserade två rapporter inför USA-valet i syfte att påverka det till Trumps förmån. Institutet, vars chef tidigare var KGB-chef och rapporterar direkt till Kreml, utredde i den första rapporten hur man skulle gå till väga för att övertyga väljarna att stödja en mer Rysslandsvänlig kandidat. Det skulle ske via medierna, de traditionella och de sociala, som också skulle användas för att diskreditera Obamas politik.

I den andra rapporten utgick analytikerna från att Clinton skulle vinna och argumenterade för att man via medierna skulle ifrågasätta valsystemets legitimitet och på skilda sätt försöka försvaga den tillträdande administrationen. Detta är mer specifika uppgifter som kompletterar det vi tidigare vet om hackningen av DNC:s (Democratic National Committee) och kampanjledaren John Podestas datorer. Det var dessa dokument som under senare fasen av valkampanjen offentliggjordes i portioner av Wikileaks, allt för att maximalt skada Clinton. Exakt vad som hände återstår att utreda, inklusive frågan om det handlade om en koordinerad operation med deltagande av vissa nyckelpersoner i Trumplägret, ryska kontakter och medier samt Wikileaks/Julian Assange.

John Sipher, en f d CIA-officer, talade efter de senaste avslöjandena med viss avund om hur ryssarna har en stor fördel i sina operationer jämfört med amerikanerna:

”We have never been quite as good at it as the Russians, because that’s a centralized state. And the intelligence services, from which Mr. Putin came, were the central sword and shield of the government. And, therefore… they do a very good job of a coordinated approach to use diplomatic, intelligence, military and political power as one.”

Ingen vet i dag hur de olika utredningarna kommer att sluta, om de resulterar i en praktskandal med straffrättsliga påföljder eller rinner ut i sanden. Säkert är bara att frågan kommer att leva kvar länge än och ge upphov till mängder av nya arga tweets från en misslynt president.

Erik Åsard

Dela denna bloggpost