WASHINGTON Klas Bergman har iakttagit det amerikanska samhället i många år, först som student i Kalifornien på 1960-talet och sedan som journalist och författare. Nu följer han upp sin mer personliga bok Amerika – drömmarnas land med nya Scandinavians in the State House om hur de skandinaviska invandrarna i Minnesota kom att spela en avgörande roll i delstatens politik och skapa ett politiskt arv som lever  än idag.
– Det här är en föga känd aspekt av den skandinaviska invandringen till Amerika och det är är fascinerande historia, full av spännande personligheter.  I  dessa tider då invandring och flyktingpolitik står högt på dagordningen världen över är boken kanske också en påminnelse om hur våra förfäder en gång togs emot i Amerika och om vikten av att idag hålla gränserna i världen öppna, säger Klas Bergman i en intervju med Amerikaanalys om arbetet med boken .

Vad överraskade dig mest?
– Själva mängden av skandinaviska politiker, på alla nivåer och i alla funktioner i samhället. Tusentals av dem, som snabbt efter sin ankomst till Minnesota gav sig in i politiken och som så småningom kom att dominera delstatens politik under närmare ett sekel.
Kommer det här arvet att leva kvar och vad var det som gjorde att idéerna från ”de gamla länderna” fick fäste just här?
– Ja, mängden, som jag tidigare talade om är förstås avgörande för att detta arv fick fäste. Än idag betecknar sig en tredjedel av Minnesotas 5,4 miljoner invånare som ”skandinaver”. Den stora frågan, som jag fösöker besvara i boken, är just om detta skandinaviska politiska arv, baserat på pragmatism, kompromissvilja,  jämlikhet och vikten av utbildning, kommer att överleva  i dagens Minnesota, där invandrarna inte längre är skandinaver utan somalier, hmong från Laos/Vietnam och latinos.  För många av dem som jag intervjuade är svaret på den frågan ”ja”. Men det får tiden avgöra.
Vilka källor har du använt?
– Jag har förstås försökt läsa det mesta i den rika floran av litteratur om den skandinaviska invandringen till Minnesota och Amerika, men också den lika rika floran av tidningar som publicerades under många år av de olika nordiska invandrargrupperna.  Det har blivit många timmar på bibliotek i USA såväl som i Skandinavien. Därtill har jag intervjuat en lång rad politiker, historiker, statsvetare och andra i Minnesota, såsom ledande skandinaviska politiker som förre vice presidenten Walter Mondale och före detta guvernörer som Arne Carlson och Wendell Anderson.  Intervjuerna var ovärderliga för min forskning .
Vilka spår syns mest – svenskarnas, danskarnas eller norrmännens?
– De norska invandrarna, som ju kom från ett ännu inte självständigt Norge, var först ute och spelade tidigt en ledande politisk roll bland de nordiska invandrargrupperna.  I skandinavernas politiska genombrott år 1892 var det också just norskfödde Knute Nelson som valdes till guvernör. Hans seger blev början på en över hundraårig skandinavisk dominans på guvenörsposten. Svenskarna kom så småningom ikapp och av de 26 guvernörerna mellan 1892 och 1999, var åtta svenskar, sju norrmän, tre norsk/svenskar, en dansk, en finlandssvensk och en med tyska/tjeckiska/norska anor.  Islänningarna kom att spela en viktig roll, även om de var relativt få, framför allt genom sin framstående tidning, Minneota Mascot, och finländarna satte en radikal  stämpel på Minnesotas politik som strejkledare i järngruvorna i norr och som socialister och kommunister.  Gus Hall, USA:s kommunistledare under många årtionden, hette egentligen Arvo Kustaa Halberg och var födde i Cherry, Minnesota.  Danskarna  spelade en mer undanskymd roll i Minnesotas politik, även om det fanns undantag.
Vem bör läsa den här boken?
– Alla, förstås! Ja, i alla fall alla som är intresserade av invandring och amerikansk historia och politik och jag hoppas att en svensk utgåva blir verklighet så småningom.   Mycket har skrivits om den nordiska utvandringen till Amerika, om dessa  nya amerikaners öden,  arbete, skolor och kyrkor,  men det har skrivits relativt lite om de skandinaviska invandrarnas deltagande och roll i den amerikanska politiken.  Deras stora och avgörande roll i den amerikanska politiken med centrum i Minnesota utgör en fascinerande och viktig del av dessa invandrares historia i Amerika.

Skulle en amerikan kunnat ha skrivit den?
– Ja, även om jag tror det skulle varit svårt att kunna dra paralleller och göra jämförelser, som jag försöker göra,  utan goda kunskaper om Skandinavien och utan kunskaper i åtminstone något av de nordiska språken.

”Amerika – drömmarnas land” finns både på engelska och svenska.

Lärdomar för en svensk publik?
– Dessa hundratusentals svenska invandrare i Minnesota, som började komma då Vilhelm Mobergs Karl Oskar och Kristina anlände på 1850-talet, deltog på ett avgörande sätt i att bygga upp den nya delstaten Minnesota och kom därigenom att skapa den delstat i USA som närmast liknar Sverige och Skandinavien men även att påverka USA:s politik i stort.  De lyckades därför att de var välkomna till Minnesota, deras arbetskraft och kunskaper behövdes och de gavs chansen att där skapa en ny framtid för sig och sina familjer.  Det ska vi kanske komma ihåg i Sverige idag när värdet av invandring och invandrare diskuteras så livligt.

Klas Bergman

o

Omdöme från svenskättling:

Well researched. Well written. Klas Bergman has made an important contribution not just to Minnesota’s history but to understanding the extraordinary role immigrants have played in defining the American dream.”
Arne Helge Carlson, Governor of Minnesota, 1991–99

o

Scandinavians in the State House är utgiven av Minnesota Historical Society Press:

http://www.mnhs.org/mnhspress/books/scandinavians-state-house

Dela denna bloggpost