Republican presidential candidate Donald Trump speaks to supporters as he takes the stage for a campaign event in Dallas, Monday, Sept. 14, 2015. (AP Photo/LM Otero)

När man tar del av alla anklagelser, skandaler och politiska misslyckanden som omgärdar Vita huset, är det lätt att få intrycket att president Trumps dagar snart är räknade. Det hinner inte gå många dagar, för att inte säga timmar, mellan det att han skapar nya alarmerande rubriker och han verkar onekligen ha svårt att hantera de politiska premisserna. Bara de senaste två veckorna har kantats av nya ofärskämdheter via Twitter, nytt bakslag kring inreseförbudet, FBI-utredningar och ett misslyckat förslag till sjukvårdsreform. Men hur mycket skandaler som än omgärdar presidenten och hur svagt genomslag hans politiska visioner faktiskt fått är det  osannolikt att Trump skulle avgå eller avsättas i förtid – det kan till och med mycket väl bli så att han är president i åtta år framåt.

När man tar del av svensk mediebevakning kring allt som utspelar sig i Washington får däremot man lätt intrycket av att Trump hänger löst, att ett riksrättsåtal är nära förestående eller att det republikanska partiet är i uppror och snarast möjligt vill bli av med honom. Jag inbillar mig att många svenskar som konsumerar nyheter uppfattar det som att det kommer att bli mycket svårt för Trump att sitta hela sin mandatperiod ut, att det här troligen snart är över, att vi snart kan andas ut. Kanske bottnar de bilder som presenteras i journalisters och debattörers ett eget missnöje med Trump eller förhoppning om att den här tumulten snart ska upphöra, men oavsett vilket speglar det inte det amerikanska politiska systemets faktiska struktur.

Ett riksrättsåtal är inte nära förestående

Ett riksrättsåtal (som är det sätt på vilket en president kan avsättas) är inte nära förestående. För att det skulle bli aktuellt krävs det först och främst att det presenteras övertygande bevis som knyter Trump personligen till olagliga handlingar. I nuläget är vi inte i närheten av en sådan situation. Republikanerna i kongressen (som är de som kan väcka åtal) är också väl medvetna om att de representerar valdistrikt i vilka människor generellt älskar Trump och det han gör (valdistrikten är inte uppdelade på ett sätt som gör att de speglar den allmänna opinionen). Flertalet av de republikanska kongressledamöterna skulle förlora jobbet vid nästa års mellanårsval om de försökte avsätta presidenten. Många ser också möjligheten att nu äntligen driva igenom en efterlängtad konservativ agenda och kan i ljuset av det tänka sig leva med dramat i Vita huset.

En möjlighet är givetvis att demokraterna vinner båda kongressens kamrar 2018 vilket skulle ge dem en chans att driva ett åtal mot Trump, men historien talar emot det. Hittills har ingen president avsatts genom riksrätt och de politiska konsekvenserna av en sådan handling, i det spända och polariserade läge som USA just nu befinner sig, riskerar bli än mer kaos vilket gör att demokraterna får tänka sig för både en och två gånger.

Det är inte tal om annat än att Trump bryter mot alla regler vi trodde gällde. Många saker sker de facto också som kan få långtgående och allvarliga konsekvenser för det öppna samhället, för miljön och för olika liberala fri- och rättigheter. Det är också helt sant att det är ovanligt tumultartat runt Trumps person. Han bryter mot allt vi trodde var möjligt inom politikens värld.

Inlägg från Trumps Instagramkonto

Politiken visade sig inte heller i praktiken vara så enkel att bemästra som Trump själv trodde och som han utlovat sina ”följare”. Att dränera träsket som han lovat är svårt när han måste ha med sig delar av det för att få igenom något överhuvudtaget.  Han befinner sig mitt i en maktkamp med domstolarna och det politiska etablissemanget vann ju som bekant den första ronden avseende en ny sjukvårdsreform. Men de här båda sakerna är inte något unikt för Trump och inget konkret tecken på någon osedvanlig svaghet. Även Obama lovade stort och mycket 2008 som han sedan aldrig lyckades genomdriva. Minns bara alla storslagna löften om att stänga Guantanamobasen inom ett år. Något som inte blev verklighet under hela hans mandatperiod. Amerikansk politik är menad att vara svårbemästrad och liknande maktkamper som de som nu pågår har vi alltså sett förr.

Nej, Donald Trump är troligen här för att stanna ett bra tag till. Givetvis kan det hända att det finns så allvarliga bevis rörande rysslandskopplingar att han så småningom avsätts. Men vi ska förhålla oss till sannolikheter och just nu finns inget som talar för att han försvinner från sin maktposition förrän tidigast efter nästa val. Historiska jämförelser och andra faktorer talar snarare för att han t.o.m. kan komma att sitta åtta år, även om man alltid måste reservera sig när det gäller Trump.

Frida Stranne

(Delar av texten har publicerats på expressen.se  den 26 mars 2017)

Dela denna bloggpost