Redan innan valkampanjen  börjat dök det upp skyltar som manade väljarna i Indiana att byta guvernör.

Redan innan valkampanjen börjat dök det upp skyltar som manade väljarna i Indiana att byta guvernör.

Den blivande videpresidenten Mike Pence var inte ett särskilt välkänt namn, utom möjligtvis i konservativa kretsar, när Donald Trump meddelade att den sittande Indiana-guvernören utvalts till hans kumpan på den republikanska valsedeln. Trenden bland mediakommentatorer var att se valet som ett försök att försäkra sig om stöd från tepartister och högerkristna, och det verkade ganska troligt. Pences åsikter är nämligen helt i linje med tepartiet, och under sin tid i kongressen var han en av de första som gav sitt stöd åt Tea Party Caucus, en grupp konservativa ledamöter.

Med valet nu i backspegeln talas det också om att Pence kommer att få en roll som liknar den som Dick Cheney hade som vicepresident till George W. Bush, och Pence sade redan i höstas att han såg Cheney som ett föredöme. Det talas också om att vicepresidenten kommer att få en viktig roll i Vita husets kontakter med kongressen, eftersom han som medlem av representanthuset under ett tiotal år är välkänd där, till skillnad från sin chef som är en “outsider” i Washington.

I sin hemstat är dock Pence en ganska kontroversiell person, som trots att han hade fördelen av att vara en sittande guvernör i en delstat där republikanerna klart dominerar styret långt ifrån var säker på att bli omvald. Han tog över guvernörsposten från en republikansk partibroder, Mitch Daniels, vars framgångsrika tid vid makten—två mandatperioder—till viss del berodde på att han proklamerade “vapenvila” när det gällde kontroversiella samhällsfrågor som t ex abort.

Pence, som växte upp i ett katolskt hem och som college-student också tog intryck av protestantisk fundamentalism, bröt den linjen. Han blev t ex en entusiastisk förespråkare för systemet med vouchers, där delstaten ger finansiell hjälp till föräldrar som placerar sina barn i privata skolor, och 2013 såg han till att en lag som utökade voucher-systemet undertecknades i en privatskola som drivs av Pingströrelsen.

Studenter i en religiös privatskola flankerar guvernören när han undertecknar en lag som ger dem deltaliga medel för att gå där.

Studenter i en religiös privatskola flankerar guvernören när han undertecknar en lag som ger dem skattemedel för att gå där.

Pence beskriver sig själv som “kristen, konservativ och republikan, i den rangordningen”, och han stötte på patrull rejält förra året när han undertecknade Religious Freedom Restoration Act (RFRA), en lag som enligt dess förespråkare skulle skydda troende från beskyllningar för diskriminering om de som t ex affärsinnehavare vägrade att ha homosexuella som kunder därför att deras religion ser homosexualitet som en synd. Ett exempel som dök upp titt som tätt var att ett bageri kunde vägra att leverera en tårta till ett bröllop för ett homosexuellt eller lesbiskt par.

Liknande lagar fanns redan på det federala planet och i delstater som Illinois, men i Indiana ansåg många att lagen kommit till som ett gensvar från konservativa och högerkristna kretsar på Högsta domstolens beslut året innan att göra samkönade äktenskap lagliga. Vagt medveten om att lagen inte var särskilt populär utanför de konservativa kretsar där Pence är hemtam förklarade guvernören att den skulle undertecknas bakom lyckta dörrar, men två foton som läcktes till tidningar och social medier talade sitt tydliga språk: i det ena omgavs Pence av leende ledare för ärkekonservativa organisationer med uttalad fientlighet mot HBTQ-rörelsen, i det andra av nunnor, munkar och präster.

Pence undertecknar Religious Freedom Restoration Act omgiven av anhängare av lagen.

Pence undertecknar Religious Freedom Restoration Act omgiven av anhängare av lagen.

Indiana hamnade plötsligt i fokus, och både idrottsorganisationer och andra som planerat kongresser i delstatshuvudstaden Indianapolis hotade med bojkott. Lokalt yttrade sig ekonomiska tungviktare som läkemedelsföretaget Eli Llly missnöjt om lagen och förklarade att den gjorde det svårare att locka kvalificerad arbetskraft till delstaten. Även den vanligtvis troget republikanska handelskammaren opponerade sig, och Indianapolis Star, den största dagstidningen i Indiana, tog det ovanliga steget att ägna hela förstasidan åt en gigantisk uppmaning att fixa oredan.

Förstasidan av Indianapolis Star uppmanar guvernör och delstatsförsamling att ändra Religious Freedom Restoration Act

Förstasidan av Indianapolis Star uppmanar guvernör och delstatsförsamling att ändra Religious Freedom Restoration Act.

Pence gjorde inte sin sak bättre genom att ställa upp i en katastrofal tv-intervju med journalisten George Stephanopoulos, där han verkade oförmögen att ge ett direkt svar på frågan huruvida det nu var lagligt att diskriminera mot LBQT-kunder. Stephanopoulus bad om ett ja eller nej, men Pence svarade med plattityder om att Indianas invånare helt enkelt inte var folk som diskriminerade. Klipp från intervjun blev standardvara för bitskt komiska inslag på tv:s pratshower. Till slut skyndade sig delstatsförsamlingen att modifiera lagen utan att blanda in guvernören. En del kommentatorer ansåg att det löjeväckande tv-framträdandet var ett av skälen till att Pence inte, som han tidigare övervägt, kandiderade till republikansk presidentkandidat.

2015 var överhuvudtaget inget lyckat år för guvernör Pence. I januari fick han skrota planer på en nyhetsbyrå som skulle drivas i delstatsregeringens regi efter det att lokala massmedia protesterat och andra kritiker liknat idén vid något som kunde passa i Nordkorea. Senare på våren dröjde han av religösa skäl med att etablera ett system för att byta ut sprutor efter det att alarmerande siffror kommit in om ett hiv-utbrott i ett county i södra Indiana, ett utbrott med rötter i intravenöst narkotikamissbruk. Inom hans egen folkhälsomyndighet förklarades det att ett sådant utbyte var absolut nödvändigt och måste komma till stånd snabbt och vädrades öppet missnöje med chefens senfärdighet.

När året gick mot sitt slut blev Pence åter kontroversiell när han vägrade att ta emot en syrisk flyktingfamilj med hänvisning till att det inte fanns tillräckliga garantier för att flyktingar från Syrien inte var terrorister. Medborgarrättsorganisation American Civil Liberties Union drog guvernören inför domstol, och han förlorade både i första instansen och när han överklagade, eftersom flyktingprogrammet är federalt och inte någon angelägenhet för delstaterna. Att guvernören ödslade skattemedel på dessa processer gjorde honom knappast populärare, och när en ny flyktingfamilj sändes till Indiana strax före jul ställde sig t o m katolska kyrkan i opposition mot Pence.

I våras undertecknade så Mike Pence en abortlag som ansågs vara en av de restriktivaste i USA. Bland de mera bisarra inslagen var att det var abortklinikens skyldighet att antingen kremera eller begrava kvarlevorna efter en abort och stå för kostnaderna för detta, kostnader som sedan skulle belasta kvinnan som valt att göra abort. Eftersom Högsta domstolen slagit fast att abort är en laglig rätt stoppades lagen rätt omgående av en federal domare, vilket många bedömare förutspådde när Pence undertecknade den. Guvernören, som har juristexamen och har praktiserat som advokat, kunde knappast ha varit omedveten om detta.

Kommentatorer som försökt att reda ut varför guvernörsposten var en så problematisk sits för Pence har pekat på att han som kongressledamot befann sig i en miljö där han bara umgicks med likasinnade konservativa. Den ökade polariseringen i kongressen har inneburit att allt färre samtal förs över partigränserna, och gerrymandering av valdistrikten har också lett till att många i representanthuset inte behöver bekymra sig om att förlora ett omval eftersom deras distrikt blivit solitt republikanska eller demokratiska. En guvernör, å andra sidan, väljs av hela delstaten och bör därför åtminstone ta viss hänsyn till sina meningsmotståndare. Detsamma gäller givetvis också en president.

Till Pences ganska hårdnackade ideologiska inställning kan också läggas att han under de kriser som seglat upp under hans sista år som Indianas guvernör uppvisat en envishet som ofta förvärrat hans situation. När det t ex stod helt klart att motståndet mot RFRA var massivt och kom från många olika håll valde Pence att isolera sig och överlämnade åt partibröderna i delstatsförsamlingen att ta initiativ. Ett sådant beteende är knappast produktivt om han en dag blir USA:s president.

JONAS BJORK

Dela denna bloggpost