Tyska Der Spiegels omslag inför valdagen den 8 november.

Tyska Der Spiegels omslag inför valdagen den 8 november.

Dagarna före presidentvalet bad vi våra bloggare att avge sina experttips. Vem tror de kommer att bli USA:s 45:e president och varför?

Ulf Jonas Björk:

De många analytiker som numera granskar opinionsmätningarna tror på seger för Hillary Clinton, men den kan bli ganska knapp. Vad som möjligen kan göra Trump till vinnare är att han som flera nyhetsinslag visat lyckats engagera amerikaner som nästan aldrig röstat förut.

Dag Blanck:

Många har redan understrukit hur ovanlig valkampanjen 2016 har varit och lyft fram den mycket starka polariseringen, det höga tonläget och de grova personangreppen. (Som vi har påpekat här på bloggen är dock varken höga tonlägen eller personliga påhopp något nytt i amerikansk politik.) Polariseringen kan ses som en reaktion på de demografiska, sociala och värderingsmässiga förändringsprocesser som pågår just nu i det amerikanska samhället. Minoritetsgrupperna växer på den vita majoritetsgruppens bekostnad, religionen blir mindre viktig, speciellt bland yngre grupper, och globaliseringen leder till ökad ekonomisk spänning och större klyftor.

För mig framstår de många uppenbara osanningar som Donald Trump på ett oförblommerat sätt har strött omkring sig, och som har fått betydande genomslag bland väljarna, som något nytt och mycket allvarligt. Som historiker uttalar man sig sällan om framtiden, men mitt tips inför den 8 november är att Hillary Clinton blir USA:s 45 president. Utgången på nationell nivå blir ganska jämn, men systemet med elektorskollegiet kommer att ge henne en tydlig fördel.

Axel Hadenius:

In contrast to earlier forecasts on my part, I believe right now that the next US President will be Donald Trump. These are my main arguments:

  • Trump’s electoral support has been underestimated by the pollsters. First, the polls are marred by methodological deficiencies: low participation rates and skewed non-attendance (see article by Helmut Norpoth, The Hill, October 16). Second, it seems to be the case that a new segment of people who normally abstain will vote this time – and vote for the populist alternative (as in Britain in June).
  • The anti-establishment sentiment is stronger than expected. Hillary Clinton represents the establishment and has become discredited as a person. Her charismatic ability has been too poor to make up for these difficulties. For Trump the opposite holds true: his personal magnetism (among his followers) has made him immune to personal scandals.

Susan Hegeman:

Last weekend, I drove south down Florida’s spine and west to St. Petersburg, on the coast of the Gulf of Mexico. The trip took me into what many consider the key electoral battleground of this key battleground state: the “I-4 Corridor,” which runs from coast to coast and includes the cities of Orlando and Tampa.  It is an area that is younger, more diverse, and more mixed in terms of class than the state as a whole. It is also more or less evenly split between Republicans and Democrats. It will probably decide who wins the election in Florida. A win here, in turn, could well be decisive nationally – especially for Trump, for whom a loss in Florida virtually shuts down a path to gaining enough electoral college votes to win the election.

Driving south, signs of Trump support were everywhere. Highlights included a handful of Trump supporters waving Trump signs and American flags on a bridge over the interstate, attempting to catch the eye of the passing drivers, and an enormous flag reading “Trump Make America Great Again” waving over downtown Tampa. Aside from some yard signs, there were no comparable displays of exuberant support for Clinton. But I’m still predicting a narrow Clinton win in the I-4 Corridor, in Florida as a whole, and thus nationally. Clinton will win if some key demographics come out and vote.  This includes minorities and younger voters. While African American turnout in early voting appears to be lower than in 2012, Latinos have registered and apparently voted early in large numbers—and, generally speaking, they are motivated to rebuke Trump. Turnout in early voting in Florida has been strong, with one fourth of the electorate already having cast their ballots in early elections by October 30.

Båda kandidaterna är impopulära, men vem anses mest kvalificerad att vara president?

Båda kandidaterna är impopulära, men vem anses mest kvalificerad att vara president?

Karin Henriksson:

In i det längsta svarade jag Paul Ryan på frågan vem som blir näste(-a) president. Jag var skeptisk mot Hillary Clinton redan 2008 och trodde att republikanerna skulle hitta ett sätt att stoppa Donald Trump. Åtta år är en evighet, amerikanerna är redo för ”a change” och Clinton hade för mycket bagage. Trump-maningen ”What the hell do you have to lose?” kan locka fler elithatare över till hans läger. Men i slutänden tror jag att Hillary Clinton vinner. De 270 elektorerna är redan inom räckhåll, demografiska faktorer talar för henne och inne i valbåsen måste ju ändå tillräckligt många republikanska väljare instämma i vad så gott som varenda konservativ kommentator varnat för i ett år. Donald Trump är inte lämpad eller redo för presidentämbetet.

Anders Mellbourn:

Jag tror att Hillary Clinton trots allt hat och missnöje med etablissemanget detta förskräckliga valår och turbulensen de sista dagarna om FBI:s utredningar vinner med nästan samma marginal och nästan samma antal elektorsröster som Obama senast 2012. Hon har haft bäst organisation, mest pengar och har sitt grundläggande stöd i de väljargrupper som kan mobiliseras och då skapa majoritet just i presidentval. Reservationen är att FBI skulle komma fram med något tydligt åtalbart eller komprometterande före valdagen. (2/11)

Steven Schier:

Hillary Clinton will win a narrow popular plurality and an electoral college majority. Republicans will keep control of the US House. The US Senate remains too close to call.  Trump will close some but not all of the gap with Clinton during the final campaign days.  Trump will gain because Republicans lately are increasing their support of him and the recent FBI email investigation revelations will accentuate doubts among wavering voters about Clinton.  Clinton’s financial and organizational advantages will see her through.  On election night, early calls in North Carolina and Florida may determine the presidential race.  Trump needs both for an electoral college victory.

Frida Stranne:

Jag kan inte göra en förutsägelse i år. I normala fall hade jag sagt Clinton eftersom de flesta siffror i nuläget pekar på att hon vinner. Men 2016 är överraskningarnas år i så många avseenden, och det kan fortfarande finnas en mängd dolda väljare som inte medgivit att de tänker rösta på Trump samtidigt som tveksamma Clintonväljare (och de är många) väljer att stanna hemma eftersom de fått nog av alla skandaler. Att så mycket färre afroamerikaner har förtidsröstat i år än 2012 är inte en bra signal för Clinton, samtidigt som Trump nu ganska snabbt knappar in i delstater som i flera veckor tillbaka har känts som säkra Clintonsegrar.

Jag tror att det här kan bli mycket jämnt och att det avgörs på valdagen utifrån vilka grupper som känner det mest angeläget att gå till vallokalerna och använda sin röst och vilka som resignerat av en kampanjhöst som enbart kommit att handla om skandaler som avlöst varandra.

Erik Åsard:

Det mesta såg opinionsmässigt ljust ut för Hillary Clinton fram till FBI-chefen James Comeys remarkabla brev till kongressen den 28 oktober. Meddelandet att FBI funnit en ny samling epostbrev med anknytning till Clinton förde ånyo upp frågan på agendan och har tydligt gynnat Donald Trump. FBI:s unika intervention, följd av Comeys meddelande i söndags att en ny genomgång inte föranleder något åtal, är en stilenlig final på en osedvanligt bisarr och skandalfylld valkampanj.

Det är ingen tvekan om att epostaffären har skadat förtroendet för Clinton, men jag tror ändå att hon till sist vinner detta val beroende på en betydligt starkare valorganisation, en mer professionell kampanjstab och den draghjälp hon fått av ett ovanligt populärt presidentpar. Hennes väg till de 270 elektorsrösterna förefaller enklare än Trumps, åtminstone om man ska lita på de ledande opinionsanalytikerna. Men det blir förmodligen jämnare än vad många räknat med, och avgörande blir som så ofta hur väl kandidaterna lyckas mobilisera sina kärnväljare. Oavsett utslaget vet bara högre makter vad som kommer att hända efter valdagen.

Dela denna bloggpost