156cez

Få texter är så sakrosankta i USA som självständighetsförklaringen, den deklaration som skrevs av Thomas Jefferson och antogs den 4 juli 1776. Alla skolbarn får lära sig dokumentets centrala passager, särskilt denna:

”We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

Meningen har kallats för en av de mest berömda i det engelska språket och citeras oupphörligen som ett ideal mot vilket nationen bör sträva. Fast inte av Donald Trump. Han har helt andra ideal. Trump tror inte på tesen om alla människors lika värde. Den stämmer inte, har han sagt offentligt, eftersom ”some are smart, [and] some aren’t”. Den centrala värdering som bär upp självständighetsförklaringen är alltså falsk, om vi får tro Trump.

Trump tror i stället på ”the gene thing”, att han har fötts med överlägsna gener som andra individer – förlorarna – beklagligtvis saknar. Särskilt stolt är han över att ha ”tyskt blod” i sina ådror. ”Great stuff”, heter det i ett avslöjande bildcollage av Trumps olika uttalanden som sammanställts av HuffPost (här).

Mot denna bakgrund blir Trumps alla förolämpande utsagor mer begripliga – det är en man som har ett övermänniskoideal och tror på rashygien som talar.

Erik Åsard

Dela denna bloggpost