För en breddad analys av amerikansk politik

Den svenska förebilden?

Tage Erlander besöker president Truman 1952. I bakgrunden utrikesminister Acheson och den svenske washingtonambassadören Boheman.

Tage Erlander besöker president Truman 1952. I bakgrunden utrikesminister Dean Acheson och den svenske Washingtonambassadören Erik Boheman.

Amerikanerna tänker inte så ofta på Sverige, och att landet skulle bli ett ämne för amerikanska presidentkandidater eller framstå som en modell för att lösa amerikanska problem låter kanske märkligt. Men faktum är att Sverige (och Skandinavien) förekommer då och då i amerikansk samhällsdebatt.  Den pågående valkampanjen är inget undantag, och denna gång är det främst Bernie Sanders som har tagit upp ämnet. Sanders kallar sig för demokratisk socialist och har flera gånger framhållit Sverige som både en inspirationskälla och förebild.

När han  framträdde på söndags-programmet ”This Week With George Stephanopoulos” den 3 maj 2015 efter att ha tillkännagivit sin kandidatur hänvisade han flera gånger till de skandinaviska länderna som förebilder vad gällde utbildning, sjukvård, pensioner, och barnomsorg.  Stephanopoulos frågade lite förvånat flera gånger om Sanders verkligen trodde att han kunde ändra USA i en svensk eller skandinavisk riktning, och att han redan kunde höra de kommande republikanska attackerna. Sanders svar blev ”What´s wrong with that? What´s wrong when you have more income and wealth equality?”

Frågan är alltså om USA kan lära sig något av det svenska samhällsbygget. Sanders positiva attityd till Sverige kan spåras tillbaka till 1930-talet och har att göra med journalisten Marquis Childs mycket uppmärksammade bok Sweden: The Middle Way som utkom 1936. Vid en presskonferens i juni samma år meddelade president Franklin D. Roosevelt att tre experter knutna till den amerikanska regeringen skulle resa till Sverige för att studera den kooperativa rörelsen. Roosevelt hade nyligen ”läst en mycket intressant bok” som handlade om Sverige och vad som pågick där, och han hade blivit fascinerad av de mycket framgångsrika ”experiment” som pågick i landet. Här fanns, sa Roosevelt, ett kungahus, en socialistisk regering och ett kapitalistiskt system som fungerade sida vid sida i god samförståndsanda.

Sweden: The Middle Way kom ut i början av 1936 och blev genast en bestseller. Den trycktes i 25.000 exemplar redan första året och kom i flera upplagor under de kommande åren. Boken mottogs väl  i den amerikanska pressen. Boston Evening Transcript skrev att ”Sweden demonstrates how capitalism can be made to work by a ‘middle road’ to recovery” och New York Times talade om ”a tour through Utopia”. Dessa positiva kommentarer om Sverige och landets sociala och  politiska reformarbete är ett av de första inslagen i en amerikansk debatt om Sverige som förebild för USA.

The New Deal och folkhemmet

Både i Sverige och USA hade nya regeringar valts 1932—socialdemokraterna under Per Albin Hansson i Sverige och demokraterna under Franklin  Roosevelt i USA—vilka skulle genomföra omfattande reformer i sina respektive länder. Det fanns ett ömsesidigt intresse för de olika reformprogrammen, och folkhemmet och the New Deal berörde varandra på ett intressant sätt.

Vid världsutställningen i New York 1939 presenterades det nya Sverige för en bredare allmänhet med en mycket uppmärksammad paviljong, ritad av den ledande modernistiske arkitekten Sven Markelius. Utställningen blev  en stor succé och begreppet ”Swedish modern” lanserades i USA.  Under de kommande åren publicerades en mängd positiva artiklar och böcker i USA om utvecklingen i Sverige, med titlar som Sweden: Model for the World. Under 1950- och början av 1960-talen etablerades en positiv bild av Sverige i USA, där ”den svenska modellen” hade löst många sociala problem och tagit ut en inriktning mot framtiden.

I början av 1960-talet kulminerade bilden av det framgångsrika moderna Sverige i den tvååriga satsningen ”Meet Modern Sweden”, där näringslivet, fackföreningarna och politiker i god svensk tradition försökte befästa bilden av det framgångsrika och samförståndsorienterade Sverige.  Bland amerikanska politiker finns Sverige-intresset framför allt bland demokrater och mera vänsterinriktade politiker. De båda demokratiska vice-presidenterna, presidentkandidaterna och Minnesota-senatorerna Hubert Humphrey och Walter Mondale uttryckte ofta intresse och sympati för Sverige och Skandinavien under 1960-, 70-  och 80-talen.Senator och vice president Hubert H. Humprhey--en sverigevän

Hubert H- Humphrey

Hubert H. Humphrey

Walter F. Mondale

Walter F. Mondale

På samma sätt sa president Obama i den uppmärksammade intervjun i The Atlantic i april i år att ”If only everyone could be like the Scandinavians, this would all be easy”.  Och under det nordiska statsbesöket i maj framhöll presidenten starkt hur viktigt Sverige var för USA. 

Sverige har säkert gynnats av denna positiva uppmärksamhet från USA. Diskussionerna om den svenska modellen har ibland gett landet större utrymme i den amerikanska opinionen än många andra mindre europeiska länder. Det skall dock understrykas att uppmärksamheten är selektiv och att de flesta amerikaner nog associerar Sverige med Lisbeth Salander eller IKEA snarare än allmän sjukförsäkring. Dessutom är det ju så att många inte alls har varit eller är övertygade om den svenska modellens förträfflighet. Det finns också en lång tradition av Sverige-kritik i USA. Mer om detta i ett kommande inlägg.

Dag Blanck

Dela denna bloggpost

4 kommentarer

 1. Göran C-O Claesson

  Varmt tack Dag Blanck! Din sammanställning är till hjälp för mig. Jag är årsbarn med Saltsjöbadsavtalet och har börjat på ett arbete: ’Den svenska modellen – vilken?’ Vår svenska modell’ som Stefan Löfven allt oftare åberopar har haft mycket olika beskaffenhet under olika årtionden. 30-talets modell slog verkligen i USA! Läs Marjorie Cautley: Building a House in Sweden (Macmillan 1931). En rikt illustrerad barnbok som handlade om självbyggeriet i Stockholm – något som senare knuffades ut från den svenska modellen.

  • Dag Blanck

   Tack för din kommentar och det intressanta bok-tipset. Jag återkommer i ämnet.

 2. Madelaine Fusfield

  Del av problemet med att genomföra Sanders plattform är nog att amerikaner inte förstår ”social democracy”. Det likställs med socialism och statlig egendom av produktionsmedel, bl.a. Amerikaner skyr allt som inskränker på deras egen bestämmelseförmåga och däribland finns begreppet socialism. Sanders är populär nu bland unga människor, men akulle han bli vald till president har han knappt någon möjlighet få hjälp av kongressen att genomföra sina planer.

  • Dag Blanck

   Du har helt rätt i att begreppen tolkas olika i USA och Skandinavien. Det låter dessutom tilltalande med ”free college tuition” i USA men hans finansieringsförslag räcker nog inte riktigt till.

© 2022 Amerikaanalys.se

Tema av Anders NorenUpp ↑