För en breddad analys av amerikansk politik

Hillary Clintons politiska utveckling (2)

Hillary Clintons seger i lördagens primärval i South Carolina blev betydligt större än väntat. Opinionsundersökningarna hade indikerat en segermarginal på cirka 20 procentenheter över Bernie Sanders, men i realiteten blev den nära 50 (73,5 % mot 26 % enligt preliminära siffror). Hon vann i stort sett alla väljarkategorier, de svarta med större siffror (87-13) än till och med Barack Obama 2008 (78-19). Den överlägsna segern gjorde att hon också tog hem klart flest delegater i delstaten (39-14) och nu har en stor ledning inför Super Tuesday den 1 mars. Resultatet motiverar en fortsatt granskning av Clintons politiska utveckling. Hur formades hon politiskt, och vilka var hennes främsta inspirationskällor?

Bill och Hillary Clinton möttes första gången hösten 1970. De studerade båda vid Yaleuniversitetet, men var i flera avseenden varandras motpoler. Bill var en varmhjärtad sydstatare, Hillary en självständig kvinna från Mellanvästern. De kom från två vitt skilda religiösa miljöer, Hillary från metodismen och Bill från sydstatsbaptismen. Han var en begåvad men rastlös student, tidigt fokuserad på en politisk karriär. Hon glänste på seminarierna och tänkte sig en framtid inom juristyrket. Han var fast besluten att återvända till sin hemstat Arkansas efter examen, medan hon inte hade några planer på att vända tillbaka till Illinois. Trots dessa olikheter utövade de en märklig dragningskraft på varandra. Tillsammans skulle de med tiden bli det mest formidabla äkta paret i USA:s politiska historia.

1dd2fbdedca46297ace4c99cc4dd54cc

En sak som förenade Bill och Hillary under åren vid Yale var deras politiska engagemang och uppfattning. Båda var vid det laget övertygade demokrater och kritiska till det pågående kriget i Indokina. Men det hade tagit sin tid för Hillary att hitta hem politiskt. Hon växte upp i Park Ridge, en republikanskt präglad förstad till Chicago med en i stort sett helvit befolkning. Fadern Hugh, en starkt konservativ republikan, var den dominerande personen i familjen. När han gick till storms mot samtidens missdådare – suspekta kommunister och ledande demokrater – fick övriga familjemedlemmar kämpa för att få en syl i vädret. Dottern tog starka intryck av fadern och lierade sig tidigt med republikanerna. 1964 deltog hon som ung ”Goldwater girl” i det årets republikanska valkampanj. Barry Goldwaters idéer om en begränsad statsmakt och en vidsträckt individuell rörelsefrihet tilltalade den unga Hillary.

Två politiska traditioner

Men konservatismen var inte allenarådande i uppväxtmiljön. Modern Dorothy var makens politiska motsats och betonade liberala hjärtefrågor som social rättvisa och alla människors lika värde och rättigheter. En liknande påverkan utövade Donald Jones, en progressiv ungdomspräst i ortens metodistkyrka som predikade vikten av att engagera sig i världen utanför och att förena tron med ett aktivt samhällsengagemang. Hillary växte med andra ord upp i en korseld av konservativa och liberala politiska idéer.

Man kan också beskriva hennes spirande samhällssyn som en förening av två idétraditioner i amerikansk historia: den puritanska och den progressiva. Från den puritanska traditionen kommer hennes målmedvetenhet, tro på en strikt arbetsetik och en god moral. Från den progressiva rörelsen har hon hämtat sin förkärlek för social ingenjörskonst och en aktiv statsmakt för att förbättra livet för samhällets behövande. Det tudelade ideologiska arvet återspeglas i hennes beskrivning av sig själv som ”en progressiv person, en etisk kristen och en politisk aktivist”.

En boren pragmatiker

Hillarys ideologiska omvändelse fullbordades revolutionsåret 1968. Efter ”avfallet” från konservatismen och examen året efter från sitt första universitet, Wellesley College, intervjuades hon om sin syn på samhället och sin egen politiska utveckling. Det är en intressant text som jag hittade när jag bedrev arkivforskning om henne för en biografi. I artikeln konstateras att Hillary bara fem år tidigare hade varit en entusiastisk ”Goldwaterflicka” med ett enligt egen utsago ”mycket begränsat socialt perspektiv”. Park Ridge var en underbar plats att växa upp på, erkände hon, men också en förort som inte precis präglades av etnisk mångfald. Det var först efter att hon hade inlett sina universitetsstudier som hennes värderingar började ändras i takt med nya bekantskaper och erfarenheter. Fram på scenen trädde en boren pragmatiker som inte såg några begränsningar i vad hon hoppades kunna åstadkomma.

Erik Åsard

Dela denna bloggpost

2 kommentarer

  1. Andrew

    Man kan tycka att den här bakgrunden borde göra henne till ett mer acceptabelt alternativ gentemot Sanders bland republikanska anhängare. Dock är ju ”Hillary hatet” ett utpräglat begrepp inom dessa kretsar, mycket pga hennes förslag till sjukvårdsreformer som närmast betraktas som kommunistiska i dessa kretsar.
    Jag skulle vara mycket intresserad av din biografi om Hillary, var kan jag finna denna?

    • Erik Åsard

      Clinton och Sanders är nog båda oacceptabla för det stora flertalet av de republikanska väljarna. Det finns ett ”Hillaryhat”, som du skriver, och om Bernie Sanders mot förmodan skulle bli demokraternas kandidat kan man räkna med en lika förintande kanonad mot honom från motståndarna. Jag har markerat min biografi i artikeln, den finns utgiven i pocket under titeln Hillary Rodham Clinton. En politisk biografi och är utgiven av förlaget Historiska Media. Enklast når du den via nätet.

© 2022 Amerikaanalys.se

Tema av Anders NorenUpp ↑