WASHINGTON Det är många om och men efter budet att HD-domaren Antonin Scalia avlidit.

Nämligen: Om Barack Obama kan få majoritet för någon… Om senatsledaren Mitch McConnell vågar blockera förhör med en kvalificerad kandidat… Om det är farligare politiskt för samme McConnell att släppa fram en kandidat än att inte göra det… Om det drar ut på tiden och demokraterna får en ny fin profilfråga att övertyga väljare med i senatsvalet i november… Om de republikanska presidentkandidaterna får folk med sig – vilket är troligt – med argumentet att näste president bör fylla vakansen…

Men en sak är säker. Det blir ingen upprepning av 1986 när Antonin Scalia godkändes enhälligt av senaten, 98-0.

I eftermälet framhålls att Scalia var banbrytande på flera områden under sina 29 år i domstolen. Inte bara rörande abort, samkönade äktenskap, kampanjfinansiering, positiv särbehandling, dödsstraffet och vapen (han författade utslaget om att andra författningstillägget ger enskilda rätt att bära vapen). Utan även när det gäller åtalades och misstänktas rättigheter, samt försvar av privatlivets helgd och yttrandefriheten, inklusive flaggbränning.

Scalias största besvikelse ska ha varit att abortbeslutet Roe vs Wade kvarstår och han får inte möjlighet att säga sitt i ett mål om hårdare krav på abortkliniker som ligger på HD:s bord innevarande år.

1993-572-3-P

Det står inget i författningen om tidpunkt för nomineringar eller behandling i senaten, bara att presidenten ska ”med råd och medgivande från senaten, utnämna… ledamöter i Högsta domstolen”. Obama kommer givetvis inte att nominera någon som delar Scalias syn på lagen och samhället. Men det intressanta är att folkopinionen ändrats snabbt rörande till exempel samkönade äktenskap och dödsstraffet på senare år och att senatorer ur bägge partierna måste väga in detta.

Barack Obama har kandidater på lut och lägger sannolikt fram ett förslag ganska omgående. De namn som nämns oftast är Merrick Garland, Patricia Millet och Sri Srinivasan, samtliga domare. Tidningen USA Today listar fler, här. Scotusblog.com tippar domaren Paul Watford, här.

Om ingen ny ledamot utses uppstår dödläge, 4-4, mellan de bägge blocken i domstolen. I mål där det väger jämnt kommer beslut i lägre instans att gälla. Om inte någon ny ledamot tillsätts detta valår dröjer själva nomineringen till tidigast 20 januari nästa år och sedan väntar halande i långbänk (gott om tidigare dramer, till exempel Robert Bork, Clarence Thomas, Harriet Miers i modern tid; The Federalist går tillbaka längre, här).  Eller med andra ord, det ”Washington” som så många hatar kommer att fungera ännu sämre.

Texassenatorn Ted Cruz utlovar filibustring av eventuella Obamanomineringar (i intervju i ABC:s This Week). Han lär inte tveka att uppfylla detta.

Slutligen, en hyllning till Scalia från oväntat håll, skribenten Mark Joseph Stern i The Slate, här, som säger att han kommer att sakna den ”bryske, argsinte” mannen som kastade bomber åt alla håll. Och, på National Review finns gott om inlägg, här, till exempel varningen att konservativa inte ska underskatta striden som väntar med Obama.

10749-026-P

Bakgrund på HD:s egen sajt.

Dela denna bloggpost