Nattens övertygande seger för Bernie Sanders markerar en ny tid i amerikansk politik. Sanders seger i New Hampshire (NH) var inte oväntad, men att han vann så övertygande var en ytterligare markering om att den energi han satt i rörelse inte kan avfärdas som enbart en nyck bland unga radikala. I NH vann Sanders även bland medelålders män och kvinnor i flera åldersgrupper. Med sin i det närmaste utklassning, visar han istället att han tagit höjd i sin kampanj. Även om det fortsatt är mest troligt att Hillary Clinton kommer att erhålla demokratiska partiets nominering och även om det är osannolikt att Sanders kommer att slå igenom på allvar bland afroamerikaner och latinos (som är starka Clintonganhängare) så kommer även de här väljargrupperna nu att börja lyssna på hans budskap.

 

the american wayDet märkvärdiga i detta är inte att en kandidat utmanar Clinton, hon är inte en så självskriven kandidat som vi ibland får bilden av här i Sverige. Det märkvärdiga är att det inte längre är otänkbart för amerikaner att lägga sin röst på en demokratisk socialist, att det inte längre är tabu att säga att den amerikanska vägen (the American way) inte nödvändigtvis är svaret på framtidens utmaningar.

 

 

Det som händer är unikt i amerikansk historia. Även om det tidigare har funnits starkt progressiva kandidater som utmanat etablissemanget (ex den ”radikale”  McGovern mot Nixon 1972), och även om det funnits socialistiska grupperingar (som J. Edgar Hoover och F.B.I.  jagade livet ur under 1940/50-talet) så har vi aldrig sett en presidentkandidat fånga människor med ett politiskt idéprogram av det här slaget. Ett program som vill revolutionera det amerikanska sättet att tänka kring staten, individen och välfärdssamhällets grundprinciper och efterlikna europeiska välfärdssystem. USA som alltid tidigare framställt sig i kontrast till övriga västvärlden med utgångspunkt i att landets framgång kunnat förklaras just med att staten varit frånvarande och i mycket begränsad utsträckning lagt sig i individens livsval. En princip som också har byggt på att de personer som inte lyckats, helt enkelt inte haft vad som krävts, men att de inte kunnat vänta sig av staten att träda in utan att man istället måste jobba hårdare. På flera sätt har detta gynnat entreprenörsandan och företagsamheten och gjort den amerikanska ekonomin stark, men det har också skapat stora orättvisor och djupa inkomstklyftor i USA.

 

mind the gapNu ser sig allt fler amerikaner jobba dubbla arbetspass och inte sällan med flera olika jobb, utan att få sin ekonomi att gå ihop. Medelklassen känner sig alienerade och utan den framtidstro som tidigare präglat denna grupp. Samtidigt som klyftorna ökat har även misstron mot Washington och vilka grupper politikerna där faktiskt arbetar för ifrågasatts. I kölvattnet av detta har helt plötsligt socialism som modell framträtt som en möjlig utväg också för USA. Det här är en makalös förändring som, oavsett Sanders fortsatta framgång eller misslyckande att nå partiets nominering, kommer att innebära stora förändringar i amerikansk politik för lång tid framöver. Det här valet kommer förändra de politiska villkoren och skaka om de två dominerande partierna oavsett vart det slutar och den gräsrotsrörelse som Sanders eldat liv kommer bli en stark kraft i detta, liksom motrörelser från andra kanten kommer pressa på etablissemanget utifrån sina perspektiv.

social mediaFörutom att förklaringarna till Sanders framgång ligger i den ovan beskrivna känslan av hopplöshet och en faktisk ekonomisk tuff situation för väldigt många amerikaner som hungrar efter alternativ, så kan en av förklaringarna till att socialism nu blivit rumsrent också ligga i den nya informationsåldern. Genom Internet och sociala medier har amerikaner öppnat upp sig mer mot omvärlden och genom det stora informationsflödet fått en annan bild av andra samhällen och politiska system. Amerikaner är inte kända för att i så stor utsträckning resa i världen och nyhetsbevakningen av övriga världen är ofta knapphändig. USA har länge varit sig själv nog, och inte undra på det. Där har funnits allt man behövt och amerikaner har kunnat spegla sig i en enorm framgång. I den tid vi nu befinner oss, där andra länder utmanar den amerikanska dominansen och det samtidigt öppnats upp för digitala mötesarenor, ”upptäcker” också många amerikaner med nya ögon omvärlden. Möjligheten att ”avdramatisera” ex nordiska välfärdsmodeller som många gånger i amerikansk media beskrivits som i det närmaste förtryckande system (i kontrast till det amerikanska) kontrasteras av en annan ”berättelse” på nätet. Jag vet inte, det är bara en tanke, men en tanke god som någon, i det brokiga landskap av analyser över vad som egentligen händer i det stora landet i väst.

Frida Stranne

Dela denna bloggpost