För en breddad analys av amerikansk politik

Allting går att sälja med mördande reklam

Jag prenumererar på alla presidentkandidaternas nyhetsbrev via min mejl. Genom dessa kan man enkelt följa kampanjernas utveckling under valrörelsen och se vad de olika kandidaterna fokuserar på för frågor. Nyhetsbreven kommer var och varannan dag och även om det stora flertalet handlar om att be mig om pengar som stöd till kampanjerna, så lämnar det möjlighet att också följa hur frågorna förändras allt eftersom valrörelsen fortskrider och framför allt vilka som lyckas skapa slogans med de mest effektiva budskapen.

Årets kampanjsloganvinnare

I år är det ingen tvekan om att de stora vinnarna i detta avseende är Bernie Sanders och Donald Trump och att det är en av förklaringarna till deras opinionsmedvindar. Med två kärnfulla budskap och slagkraftiga slogans har de båda lyckats sparka igång var sin ”gräsrotsrörelse” och skapat liknande aktivitet i väljarkåren som Obama gjorde 2008 med sitt då framgångsrika budskap ”Yes, we can” och ”Change we can belive in”. Slogans som då var inspirerade av Bill Clintons kampanj 1992, som på liknande sätt hade proklamerat ”Its time to change America” och ”Putting People First … For a Change” och vunnit folkets gillande. Begreppet förändring (change) är uppenbarligen ett lyckat koncept att använda. Även i Jimmy Carters kampanj 1976 användes detta; ”A Leader – for a Change” när han blev  USA:s 39:e president. 

yes we can Clinton

 

”Let’s make America Great again” – ett historiskt framgångskoncept

2016 ser vi nu Donald Trump å sin sida upprepa Ronald Reagans budskap från 1980 ”Let’s make America Great Again” med det implicita budskapet att USA inte längre är vad det har varit men att han själv är den som kan vända utvecklingen. Han använder på så sätt framgångsrikt många amerikaners upplevelse av att USA förlorar inflytande i världen och i sin kampanj peka på att hans affärsmässiga framgångar gör honom till rätt man att få fart på USA:s ekonomi igen (läs vidare om Trumps politiska idéprogram här). Genom att anspela på Ronald Reagan understryker han samtidigt att han är konservativ (han har tidigare varit demokratiskt sinnad och många ifrågasätter ärligheten i hans förändrade hållning i många frågor) liksom att han låter sig inspireras av en av de mest beundrade presidenterna genom tiderna. I en rad Gallupundersökningar från 2000-talet avseende vilken president amerikanerna uppfattar som den bästa genom tiderna, placerar sig nämligen Reagan som en av de allra främsta, vilket gör en sådan anspelning synnerligen tilltalande för många väljare som nu längtansfullt blickar tillbaka till 1980-talets framgångar. Hela Trumps retorik runt denna slogan går ut på att lyfta sig själv som en ”doer”, en person som är handlingskraftig och som ska skaka om Washington. 1960 använde även John F. Kennedy (Dem) liknande budskap i sin kampanj ”A Time for Greatness” och ”We Can Do Better”. Kennedy blev det året USA:s 35:e president.

ReaganTrump

 

Krav på en ny politisk revolution – Can you feel the Bern?

IMG_4752I den andra änden av spektrat påkallar Sanders intressant nog behovet av en ny revolution i amerikansk politik, där ”folket” och de icke-priviligierade ska återerövra Washington. Hans väljare köper T-shirts med trycket ”Join the Political Revolution” och ”Not for Sale” för att kommunicera budskapet att Sanders inte låter sig köpas av storkapitalet på Wall Street och att det är dags att låta tillväxten komma de svagare grupperna till del (läs om Sanders politiska idéprogram här). Sanders har också i sin kampanj framgångsrikt använt den energi han under hösten skapat i väljarkåren genom att utveckla sin slogan baserad på den uppeldade gräsrotsrörelsen. ”Can you feel the Bern?” finns numer på kaffemuggar, banderoller och pins. Rubriken i ett av hans senaste mejl anspelade också på detta (bilden) och inte minst den unga generationen jublar. Sanders har dessutom fått en glass från företaget Ben&Jerry uppkallad efter sin kampanj (Bernie’s Yearning).

 

 

 

revolutionAtt Sanders lyfter fram behovet av en ny politisk revolution är intressant i sig och jag kan inte undvika att tänka på vad Thomas Jefferson (en av grundfäderna och USA:s tredje president 1801-1809) skrev i ett brev till James Madison (en annan av grundfäderna och USA:s fjärde president 1809-1817): ”I hold it that a little rebellion now and then is a good thing, and as necessary in the political world as storms in the physical”. I nationens tillblivelse i slutet av 1700-talet talade inte minst Jefferson upprepade gånger om behovet av återkommande politiska revolutioner för att hindra att makteliten tar sig för stort utrymme på folkets bekostnad (frihet). En sak att minnas i tider som denna. Både Sanders och Trump uppmanar till olika former av politiska revolutioner. Om deras kampanjer lyckas ända fram och de blir sina respektive partiers nominerade kandidater är väldig osäkert, men de har båda skakat om sina motståndare i grunden och detta kommer få effekter oavsett om väljarna lägger sina röster på dem i vårens olika nomineringsval eller inte.

USA:s ambivalenta förhållningssätt till revolutioner ska jag återkomma till i senare inlägg.

Frida

Dela denna bloggpost

2 kommentarer

  1. Salvador

    En intressant bok i sammanhanget Bernie Sander är Stanley Aronowitz (2006) Luft Turn: Forging a New Political Future, Paradigm Publishers: Boulder/London. Aronowitz, en framträdande vänsterintellektell, efterfrågar och skissar upp hur det finns utrymme för och behov av radikalt ”tredje” parti till vänster om demokraterna. Tänker alltid på denna bok, som är utmärkt och som används i en kurs på avancerad nivå på Stockholm universitet, när Sanders verkar ha momentum.

    • Frida Stranne

      Tack för tipset! /Frida

© 2022 Amerikaanalys.se

Tema av Anders NorenUpp ↑