Iowa är först ut under presidentvalåret 2016. I över 40 år har kampanjen i och utgången av  partivalen i Iowa spelat en speciell roll för hela presidentvalet. Under de senaste månaderna har världens uppmärksamhet riktats mot en delstat som  på många sätt avviker från USA i sin helhet.

Greetings from Iowa

Till befolkningen är Iowa en av USA:s mindre delstater. Det bor drygt tre miljoner personer i Iowa, vilket är en  procent av USA:s totala befolkning. Des Moines, den största staden, har drygt 200 000 invånare, medan  USA:s största stad New York snart räknar 8,5 miljoner invånare.  Delstaten är homogen: 90 % av befolkningen är vit, medan samma siffra för USA är drygt 60 %. Andelen afro-amerikaner är 2,5 % mot knappt 14 % i hela USA och latino-gruppen utgör 4 % mot snart 18 % i hela landet. I Iowa är dessutom befolkningen äldre och lägre utbildad än i USA i övrigt.

Religion spelar en viktig roll för politiken i Iowa. 60 % av  befolkningen utgörs av protestanter, vilket är betydligt fler än för USA som helhet (45 %).  Här finns traditionella protestantiska grupper som metodister, presbyterianer och lutheraner men också de evangelikala samfunden. Det är framför allt bland den senare gruppen bekännelsekristna och djupt bibeltroende som många konservativa väljare återfinns. Denna grupp är också betydligt mer  politiskt engagerad än  andra, varför deras genomslag i politiken blir stort. Intressant nog är dock den allmänna  religiositeten bara något högre i Iowa än i USA i sin helhet— knappt 80 % av befolkningen säger sig tro på Gud medan samma siffra för USA är drygt 75 %.

Jordbruk och etanol

Jordbruket spelar en avgörande roll i Iowa. Knappt en femtedel av befolkningen är på olika sätt knutna till jordbrukssektorn, som jordbrukare eller som anställda i den storskaliga jordbruksindustrin. Officiell statistisk visar att det finns 90 000 gårdar i delstaten (67 000 i Sverige enligt Jordbruksverket), och att den dominerande grödan är majs. (Årligen skördas majs till ett värde av drygt 60 miljarder svenska kronor.) Majsen används inte bara som människo- eller djurföda, utan betydande delar av produktionen går till sötningsmedel och etanol-bensin. Etanolen är mycket omdiskuterad—den presenteras som ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen samtidigt som forskningen ifrågasätter detta. Dess betydelse för Iowas ekonomi är dock sådan att pressen är stor på alla kandidater att avlägga ”the ethanol pledge”, och säga sig vilja subventionera etanolproduktionen. Att inte vara etanol-entusiast kan få konsekvenser, som för John McCain vars svaga resultat i 2000 års partival av en del förklaras med hans tveksamhet  mot etanol.  I årets val har Ted Cruz uttalat sig emot etanol-subventionerna, något som fick Iowas guvernör republikanen Terry Brandstad att ta ställning mot Cruz. Hittills verkar det inte ha skadat honom. Kanske håller majs och etanol på att förlora sin kraft i Iowa?

ethanol

För många utomstående framstår Iowa som en konservativ landsbygd,  där traditionella familjevärderingar och religion spelar stor roll. Och visst ligger det mycket i det. Idag har republikanerna en stark ställning: guvernören, båda senatorerna och tre av delstatens fyra representanthusmedlemmar kommer från det partiet. Senator Joni Ernst och representanthusledamoten Steve King är dessutom framträdande personer inom den republikanska högerflanken och stöds av Tea Party-rörelsen och olika kristna högergrupper.

Ett progressivt Iowa

Å andra sidan ska man inte glömma att det också finns en progressiv och frisinnad tradition  i Iowa,  som har långa rötter. Vid mitten av 1800-talet fanns det t ex ett betydande motstånd mot slaveriet, den tidens stora splittrande amerikanska fråga,  och en av de ”underjordiska järnvägarna” genom vilken slavar fick hjälp att fly från  slavstater i södern till fria områden i norr, gick från grannstaten Missouri, där slaveriet var tillåtet, till Iowa. Under årtiondena kring sekelskiftet 1900 växte också radikala populistiska proteströrelser fram i mellanvästerns jordbrukssamhällen, mot monopol och storfinans och med krav på ekonomisk rättvisa och statliga ekonomiska regleringar. Dessa fick fotfäste även  i Iowa.   Ett starkt allmänfinansierat utbildningssystem växte också fram, med flera universitet som  spelar en stor roll i delstatens liv.

Ekon från denna tradition hörs även idag. 2005 blev Iowa den fjärde delstaten i USA som godkände samkönade äktenskap, tio år innan Högsta domstolen fastslog deras giltighet i USA som helhet. 2008 tog uppstickaren Barack Obama hem det demokratiska partivalet i det mycket vita Iowa, vilket gav en skjuts för hans kandidatur som räckte hela vägen till Vita huset, och just nu ligger socialisten Bernie Sanders på en delad första plats inför demokraternas partival.

Iowa tillhör den ganska lilla gruppen ”swing states” där utgången av valet är osäker. Spänningen mellan höger och vänster visades i valet 2014 då den progressive demokratiske senatorn Tom Harkin ersattes av den djupt konservativa Joni Ernst (som producerade en mycket uppmärksammad reklamfilm under kampanjen) . I presidentvalen under de senaste trettiofem åren har Iowa-borna stött både Barack Obama och Bill Clinton, men också George W. Bush och Ronald  Reagan. Kampen om  delstatens sex elektorsröster blir även i år intensiv, vilket betyder att vi säkert har anledning att återkomma till det ganska motsägelsefulla Iowa även när partivalen är över.

 

Dela denna bloggpost